fbpx

Structurele samenwerking belangrijk bij aanpak zeepiraterij

Naar aanleiding van het voorval van zeepiraterij in april nabij Wia Wiabank weer een vergadering gehouden in De Nationale Assemblee, waarbij ministers van JusPol, LVV, Defensie en Biza zijn ingegaan op het tragisch gebeuren op zee, waarbij 4 vissersvaartuigen met 20 vissers zijn beroofd. Slechts 5 hebben het overleefd. Enkele lijken zijn reeds gevonden op zee.

Een structurele samenwerking tussen de vier bovengenoemde ministeries is van eminent belang voor de garantie van de veiligheid op de Surinaamse wateren. Er zijn alternatieven van structurele (aanpak)methodes naar voren gehaald door zowel leden van het parlement als de ministers.

Minister Lekhram Soerdjan van LVV heeft tijdens zijn betoog aangegeven een strak beleid te zullen voeren met betrekking tot duurzaam beheer van de visserijsector. De LVV-bewindsman gaf onder andere aan dat het Vessel Monitoring System (VMS) enorm belangrijk is voor de visserijsector, welke binnenkort zal worden geïmplementeerd.

BEKIJK OOK
Project ‘Ontwatering en Rehabilitatie wegen Winti Wai en Pontbuiten’ van start

Het VMS-apparaat kan bijdragen aan de veiligheid van vissers en ook bij onderzoek van verschillende zaken. Tevens zal acties worden ondernomen mbt de illegaliteit van de vissers. Gezien de vissers overwegend Guyanezen zijn, die zorg draagt dat lokale en internationale markten voorzien wordt van vis, zal de overheid deze groep helpen met hun status in Suriname. Registratie vooraf het uitvaren naar zee zal voortaan geschieden waarbij legitimatiepassen aan deze groep wordt gegeven.

De door de coalitie en oppositie gezamenlijk, ingediende motie is aangenomen met 38 stemmen. De bovengenoemde besluiten en meer zal de regering tezamen met organisaties, en ook buurland Guyana, uitvoeren om de veiligheid op zee te garanderen.(GFC)