Structurele aanpak hooglandrijst Pamaka een feit

Het langverwachte startsein om hooglandrijst te telen in Suriname is ondertussen gegeven.

Dit bijzonder moment ging gepaard met respectievelijk een training en demonstratieplot aan planters en belangstellenden in het Pamaka-gebied. De demonstratieplot omvat theoretische en praktische training voor het telen van hooglandrijst en dient als model voor het gebied.

De training en demonstratieplot zijn verzorgd door gespecialiseerde medewerkers van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). De monitoring geschiedt door het ministerie van LVV en vindt als volgt plaats: 20 dagen na de aanplant, 2e bemesting en onkruid, 40 dagen na de aanplant, de 3e bemesting en onkruidbestrijding en 90-100 dagen na de aanplant, 1e oogst door de minister van LVV.

Personen die aan het proces hebben deelgenomen, krijgen van de minister van LVV een certificaat. De agrarische sector is de toekomst van Suriname. Het binnenland kan met ondersteuning een ongekende rol daarin vervullen.

Hooglandrijst of “bergi alesi” wordt in het binnenland op kleine schaal geteeld. Een deel van de oogst is voor eigen gebruik (consumptie). De rest is voor plantsoen en of bijdrage aan traditionele evenementen.

Volgens het directoraat agrarische ontwikkeling binnenland biedt de structurele aanpak van dit project de bewoners een bestaanszekerheid, voedselzekerheid en verdiencapaciteit.

De Pamaka-ontwikkelingsorganisatie ‘Ana Makandie’ wil hooglandrijst in het stamgebied vernieuwen, om aan de huidige sociaaleconomische uitdaging te voldoen.

Het startsein is gegeven met een demonstratieplot aan lokale landbouwers en belangstellenden. Het ressort Paramacca maakt deel uit van het district Sipaliwini. Het stamgebied telt 11 dorpen met ongeveer 3000 inwoners.

Hooglandrijst wordt op kleine schaal geteeld op onvoldoende bewerkte landbouwareaal. Met een eigen inkomen wordt de welvaart en levensstandaard bevorderd. Het is reeds bewezen dat met de bijgebrachte teelttechnieken aan de gemeenschappen, de productie van hooglandrijst driemaal hoger resulteert.

De rol van de regionale organisatie ‘Ana Makandie’ is om de mensen te trainen om beter te functioneren in hun systeem, zodat er geen sprake is van urbanisatie of het wegtrekken van de plaatselijke bewoners.

Overige berichten