“Stroompiraterij te Sunny Point”

Een burger heeft de afgelopen week een zeer gevaarlijke situatie te Sunny Point vastgelegd op de camera en deze op social media geplaatst. Vermoedelijk is door de bewoners zelf een illegaal stroomnetwerk aangelegd.

Laaghangende stroomkabels die bevestigd zijn aan ongeveer 2 – 3 meters hoge dunne palen en stokken. Stroomkabels die dwars en heel laag over huizen en erven hangen. De vraag is hoe men aan de kabels en overig apparatuur komt.

Het is niet duidelijk als de Energie Bedrijven Suriname (EBS) op de hoogte is van deze situatie. Stroomdiefstal is een onrechtmatige daad. Er is sprake van stroomdiefstal als elektriciteit van de EBS wordt verbruikt zonder dat het verbruik geregistreerd wordt door een EBS-kWh-meter.

Ook de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving kan beïnvloed worden door stroomdiefstal. Wanneer het beschikbaar vermogen in de omgeving wordt overschreden kunnen er spanningsklachten, kortsluitingen en storingen ontstaan. Deze gevolgen treffen niet alleen de overtreder maar de hele omgeving. Illegale aansluitingen brengen brandgevaar met zich mee en zijn levensgevaarlijk.