fbpx

Strikte voorwaarden voor verkoop eten en drank op 25 november in binnenstad Paramaribo

GFC NIEUWSREDACTIE- In verband met de plechtigheden rond 46 jaar Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname wordt er een veiligheidszone ingesteld rond het Kerkplein, het Onafhankelijkheidsplein en omgeving.

Het gebied zal vanaf 24 november om 18.00 uur tot 25 november 14.00 uur gesloten zijn voor het publiek. De veiligheidszone zal op 25 november vanaf 14.00 uur opgeheven worden en het gebied zal opengesteld zijn, meldt het commissariaat van Paramaribo – Noordoost.

Voor zij die eetwaren en drank willen verkopen, gelden enkele strikte voorwaarden.

Hieronder de voorwaarden:

– het keukengerei na gebruik steeds schoongemaakt/ gereinigd moet worden;

– voor het reinigen van de handen er schoon water, vloeibaar zeep en een afdroogfaciliteit (towel) aanwezig moeten zijn;

– deze op stof en insectenvrije wijze moeten worden uitgestald, en dat geen e gezondheid schadelijke waren ten verkoop voorradig moeten worden gehouden;

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Rijke elite in Suriname moe van valse bedel- en donatieverzoeken om arme mensen te helpen

– in de keuken, alwaar de eetwaren zullen worden bereid er een goedsluitende vliegenvrije kast aanwezig moet zijn, vervaardigd van muskietengaas, voor gedurende korte tijd opbergen van de bereide voedingsmiddelen;

– in de directe omgeving van de verkoopplaats er een vuilniston moet zijn, waarin vuil gedeponeerd moet worden;

– de verkoop vanuit een overdekte stand moet geschieden en de omgeving moet steeds schoon zijn;

– voor de algemene hygiëne moet er schoon water aanwezig zijn;

– de etenswaren en dranken uitsluitend verkocht moeten worden in voedingsgeschikte bakken, vetvrijpapier, cups,
blik en petfles die slechts eenmalig gebruikt mogen worden:

BEKIJK OOK
Suriname en Nederland ondertekenen overeenkomst schuldherschikking Paris Club

– het ten strengste verboden is dranken in glazen flessen ten verkoop aan te bieden;

– u en uw helpers/ster zich jaarlijks medisch moeten laten keuren zoals wettelijk is vereist bij wet van 7 december 1953 G.B. 1953 gewijzigd bij G.B. 1954 no. 170 en bij Landsbesluit van 2 november 1957 no. 99.;

– u in het bezit moet zijn van çen brandblusapparaat van tenminste 3kg, dat steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar moet zijn;

– de producten niet op de grond/vloer opgeslagen mogen worden;

– het personeel tijdens de verkoop over aangepaste kleding en schoeisel moet beschikken en persoonlijke hygiëne steeds in acht nemen (o.a. Haarnet/muts, gesloten schoeisel):

– de stand noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik mag worden afgestaan:

– de bevelen van de politie en de bestuursdienst, onmiddellijk en stipt dienen te worden opgevolgd;

– er geen andere producten ten verkoop mogen worden aangeboden, dan waarvoor u toestemming hebt gekregen;

– bij niet nakoming van de voorwaarden er een boete zal worden opgelegd van SRD 2000,-, die ter plaatse moet worden
betaald;

– het ten strengste verboden is scherpe voorwerpen z.a.messen, kapmessen, vorken binnen handbereik te laten, dit ter voorkoming van calamiteiten;

– de Covid-19-maatregelen in acht worden genomen te weten: het dragen van een mond- en neus bedekking, aanhouden van 1.5- 2.0 meter afstand en het regelmatig desinfecteren van de handen.