Strijd tegen criminaliteit intensifieert: president belooft aanpak vuurwapengeweld en gangvorming

GFC NIEUWSREDACTIE- President Chandrikapersad Santokhi van Suriname heeft de vastberadenheid van de regering benadrukt om de veiligheid voor burgers in het hele land te versterken.

Het vuurwapengeweld en gangvorming zullen worden aangepakt. De vrees die er heerst binnen de samenleving moet eruit.

Met de toenemende criminaliteit als uitdaging, worden er resolute maatregelen genomen om de rust, het vertrouwen en het gevoel van veiligheid onder de burgers te herstellen.

Op 28 augustus vond een belangrijk overleg plaats tussen mijzelf en de minister van Justitie en Politie, samen met zijn team. Tijdens deze bijeenkomst werd het vraagstuk van veiligheid uitvoerig besproken.

Een van de voornaamste doelen is het tegengaan van gewelddadige bendepraktijken die vuurwapengeweld met zich meebrengen. Ondanks financiële beperkingen voor de aanschaf van voertuigen en de training van cruciale personeelsleden, wordt er hard gewerkt aan oplossingen voor deze knelpunten.

De regering zet alle beschikbare middelen in om de veiligheid te versterken. Dit omvat een verhoogde zichtbaarheid van de politie in woonwijken en gemeenschappen.

Bovendien is het van groot belang dat het volk op de hoogte wordt gehouden van de arrestaties van daders en de oplossing van strafbare feiten. Deze transparante aanpak dient niet alleen als geruststelling voor de bevolking, maar ook als een krachtige waarschuwing aan potentiële criminelen.

OOK INTERESSANT
Santokhi neemt deel aan AVVN in New York en voert intensief diplomatiek schema uit

Het herstel van de veiligheidssituatie in Suriname vergt een gezamenlijke inspanning van de regering, wetshandhavingsinstanties en de bevolking.

Met vastberadenheid en een duidelijk actieplan hoopt de Surinaamse regering een veiligere omgeving te creëren waarin burgers zich beschermd en gerespecteerd voelen.