fbpx

STREI! wil 7 doelen bereiken tussen 2020 en 2025

De politieke partij STREI! heeft in het weekend 7 gecoördineerde speerpunten als belangrijkste doelen uitgezet tijdens een persconferentie.

Het gaat om: Onderwijs en volksontwikkeling, Huisvesting, Controle en Veiligheid, Diversificatie Economie, Werkgelegenheid, Basisinkomen en Gezondheidszorg. STREI! wil deze doelen bereiken tussen 2020 en 2025.

Suriname ondervindt momenteel een groot aantal sociaal-maatschappelijk en financiële problemen die per direct een oplossing vereisen, om het leven van de gemiddelde Surinamer zo snel als mogelijk te kunnen verlichten, voert de partij aan.

Daarom heeft STREI! gekozen voor een 7-punten-beleidsplan om de meest urgente noden van het land en het volk snel aan te kunnen pakken. Dit plan is een hulpmiddel om duidelijk te maken hoe STREI! de problemen in Suriname wil oplossen, en op welke manier dat zal gebeuren.

Voor het transitiejaar 2020 na de verkiezingen van mei 2020, zal er een overgangsbudget worden opgemaakt dat grotendeels uit bezuinigen bij de centrale overheid zal bestaan.

Het is niet aan STREI! om het wiel opnieuw uit te vinden voor wat betreft de financiële huishouding van Suriname. Daarom zal als uitgangspunt de laatst bekende en bestaande ontwerpbegroting 2019 worden genomen, die de huidige regering ter goedkeuring aan De Nationale Assemblee heeft aangeboden.

Voor het dienstjaar 2020 zal STREI met een eigen transitiebegroting komen na het verwerven van regeerverantwoordelijkheid.

De uitgangspunten in deze overweging zijn:

Vanwege het feit dat de prijzen redelijk zijn gestabiliseerd, waarbij het 12- maands inflatiecijfer gestaag afnam van 52 procent eind-2016 naar 9 procent per ultimo 2017 naar 5 procent in 2018.

BEKIJK OOK
Omstanders springen in Boomskreek om automobiliste en mede-inzittende van verdrinkingsdood te redden

De wisselkoers voor de US-dollar is wel gestegen ten opzichte van 2018, maar niet zo significant dat de begroting op basis hiervan inflatoir moet worden aangepast. De ontwerpbegroting 2019 van de NDP-regering is een gewijzigde begroting en is om onverklaarbare redenen fors verhoogd aangeboden aan De Nationale Assemblee, waarbij veel posten zonder enige adequate onderbouwing zijn gebudgetteerd.

De transitiebegroting die STREI voor 2020 zal opstellen, zal vanwege de onbetrouwbaarheid van de cijfers van 2019 van de huidige regering, een begroting worden die op basis van bezuinigingen bij de overheid zal worden samengesteld.

Voor deze aanpak is gekozen, zodat er op pragmatische wijze gelden tussen de ministeries onderling kan worden geschoven, om urgente zaken direct aan te kunnen pakken en de prioriteitspunten in het 7 STREI!punten beleidsplan navenant te reflecteren.

Deze gewijzigde ontwerpbegroting van 2019 zal als benchmark dienen om niet overschreden te worden en om zelfs te worden verlaagd door bezuinigingen bij het overheidsapparaat uit te voeren in de resterende maanden van 2020. Hierbij is het belangrijk dat de uitgaven worden teruggebracht en de inkomsten voor de staat worden verhoogd om economische groei voor het land te bewerkstelligen.