fbpx

Strategisch plan voor garantie veilig voedsel

In het kader van voedselveiligheid heeft de ondertekening van het project “Strenghtening the functioning of the national Codex structure in Jamaica, Guyana, Trinidad & Tabago, Saint Lucia en Suriname” onlangs plaatsgevonden.

De overeenkomst is getekend in het Courtyard Marriott Paramaribo door minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Curt Delice van Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) en de Chileense Ambassadeur, Fernando Schmidt.

Het bovengenoemd project vloeit voort uit het technische project “Coordination of the Codex Committee for Latin-America and the Caribbean”, waarbij Chili de voorzitter is van Codex Committee voor Latijns Amerikaanse en Caraibische landen (CCLAC).

De Codex Alimentarius Commision (Codex) is een internationaal forum dat internationale normen voor voedselproducten ontwikkelt met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en eerlijk de handel in voedselproducten te bevorderen.

Met het oog op het streven dat Suriname voedselproducent wordt voor de CARICOM-landen is het van belang dat ons land aan diverse internationale voedselveilgheidsstandaarden voldoet.

Suriname is in 1984 lid geworden van Codex Alimentarius. De launch van het Codex-project in Suriname heeft op 14 juni 2016 plaatsgevonden, welke gekoppeld was aan een workshop. Tijdens deze workshop hebben verschillende ministeries, instanties en private stakeholders geparticipeerd, waarbij het accent was gelegd om een Nationale Codex Comité (NCC) op te richten.

BEKIJK OOK
Ambassadeurs Thailand en Pakistan bieden geloofsbrieven aan president

Een van de uitkomsten van de workshop was het opstellen van Codex Procedure Manual, waar onder andere de structuur van het NCC wordt uitgewerkt.

In augustus dit jaar is de NCC door het ministerie van LVV geïnstalleerd waar de volgende instanties zitting in hebben: het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vertegenwoordigd door Surinaamse Standaarden Bureau (SSB), de Consumentenkring en het ministerie van LVV.

Met de ondersteuning van de Agrarische gezondheid en voedselveiligheid Instituut (ACHIPIA) van Chile is de Codex Procedural Manual ontwikkeld. Deze is tijdens de bijeenkomst van 6 november gepresenteerd geworden aan de stakeholders. Van eminent belang is de politieke steun aan de NCC voor goede uitvoering van haar taken.(GFC)