fbpx

Strategisch overleg tussen Volksgezondheid en Nationale Ziekenhuisraad

Op 2 en 3 november is er in het district Nickerie een strategisch overleg geweest tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ziekenhuisraad(NZR).

De NZR die voltallig was, heeft dit overleg als vruchtbaar ervaren en heeft er goed gebruik van gemaakt om van gedachte te wisselen en te discussiëren over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Suriname.

De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, die dit initiatief nam, vond het nodig met de ziekenhuisdirecteuren van gedachten te wisselen om zo te komen tot het formuleren van een strategisch raamwerk waarin concrete stappen geformuleerd zijn die als basis zullen dienen voor een nationaal ziekenhuis strategie.

BEKIJK OOK
Surinaams Diplomaten Instituut lanceert lezingencyclus

Zaken die tijdens dit overleg zijn besproken zijn onder andere: het opzetten van gemeenschappelijke dienstencentra, het nationaal automatiseringstraject en het komen tot een uniform normen kader.

Zowel de minister als de NZR zijn zeer tevreden met het verloop van het overleg en geven aan het nog op te maken plan van aanpak zo spoedig mogelijk te willen presenteren aan de totale regering en DNA.(GFC)