fbpx

Strafrechtelijke vervolging overtreders lockdown nu mogelijk met afkondiging Wet Uitzonderingstoestand COVID-19

GFC NIEUWS- Het presidentieel besluit van 12 juni 2020 (PB-072020 inzake uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19) is vrijdag uitgevaardigd.
Hiermee is strafrechtelijke vervolging van overtreders van de lockdown nu wel mogelijk.
Het Korps Politie Suriname (KPS) kon eerder slechts vermanend optreden, omdat het presidentieel besluit, waarin bindende regels zijn vastgesteld ter uitvoering van de wet nog niet geëffectueerd was.
Volgens artikel 9 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 is de rechter bevoegd overtreders van artikel 4 de leden 1 en 2 en artikel 5 van deze wet te straffen met een hechtenis van maximaal 6 maanden en geldboete van de derde categorie , hetzij met een van beide straffen.
Een geldboete van de 3e categorie is maximaal SRD 25000,-.

BEKIJK OOK
LVV-minister Sewdien installeert Raad van Overleg voor Zeevisserij