Strafrechtelijk onderzoek naar verwikkelingen Centrale Bank gestart

GFC NIEUWS- Het strafrechtelijk onderzoek naar verwikkelingen bij de Centrale van Suriname (CBvS) is gestart.
Dit meldt het Parket van de procureur-generaal in een bericht.
Hieronder het bericht
Ruim een week na de bespreking op het Paleis van de President is van het kantoor Naarendorp advocaten in de middag van dinsdag 28 januari een brief ontvangen afkomstig van de Centrale Bank van Suriname en getekend door de regeringscommissaris de heer V. Kirpalani en de drie bank directeuren te weten de heer Michael Soeknandan, de heer William Orie en mevrouw Faranaz Hausil.
De brief omvat een met redenen omkleed verzoek tot het instellen van een opsporingsonderzoek, welk verzoek volgens opgave, mede op instructie van de minister van Financiën heeft plaats gevonden.
In samenspraak met de minister van Justitie en Politie is een rechercheteam samengesteld en zijn voorzieningen getroffen voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, met welk onderzoek inmiddels een aanvang heeft gemaakt.