fbpx

Strafhof: Britten pleegden oorlogsmisdaden in Irak

Britse soldaten hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat concludeert het Internationale Strafhof (IS) voorzichtig opnieuw in een voorlopig onderzoek.

Internationaal is de kritiek dat het Strafhof zich uitsluitend richt op strafbare feiten die begaan zijn door Afrikaanse landen. Het is dan ook opmerkelijk dat in het 74 pagina’s tellende rapport “op basis van de beschikbare informatie” de eerdere conclusie wordt bevestigd.

Het IS schrijft “dat er een redelijke basis is” om te concluderen “dat in de periode van 20 maart 2003 tot en met 28 juli 2009 gewapende leden van het VK (Verenigd Koninkrijk, red.) [de volgende] oorlogsmisdaden hebben gepleegd”.

Het zou onder meer gaan om moord, foltering en wreedheden, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld.

Het Strafhof zal nu overwegen of verdere stappen ondernomen zullen worden tegen de Britten. De Britse overheid zei in 2014 dat zij de beschuldigingen verwerpt.