stop- en voorrangsborden geplaatst op kruispunt Mawakabo-Wegedacht C-weg

GFC NIEUWSREDACTIE- Het kruispunt Mawakabo-Wegedacht C-weg is weer voorzien van zowel stop- als voorrangsborden.

Het wegmeubilair op deze kruising was niet compleet, vanwege beschadigingen door aanrijdingen.

Op de Welgedacht C-weg zijn bij dit kruispunt stopstrepen aangebracht en op de verkeersdrempels ter plekke zijn nieuwe markeringen aangebracht.

De werkzaamheden op deze locatie vond plaats op 10 mei onder supervisie van Sectiechef Edmund Graanoogst van de afdeling Wegmarkering en Bebording bij het ministerie van Openbare Werken.

Overige berichten