Stimulering lokale productie belangrijker dan ooit

GFC NIEUWS- Via de reguliere begroting en donaties vanuit internationale instellingen zal de regering middelen vrijmaken voor het COVID-19 noodfonds.
Dit fonds zal worden ingezet om niet alleen de gezondheidszorg, maar ook de economie gezond te houden tijdens en na de coronacrisis. Dit zei de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, tijdens de COVID-19 persconferentie van 8 april.
De ministeries van Financiën en Volksgezondheid zijn drukdoende gelden vrij te maken uit reeds lopende projecten. Zoals 425 duizend SRD uit het Saramaccakanaalproject, 5 miljoen SRD van de Wereldbank, 1 miljoen SRD van de International Development Bank (IDB) en een additionele 20 miljoen SRD. “Dat heeft allemaal te maken met de gezondheidszorg en de aanpak van het coronavirus.
De economie mag niet stil blijven staan, dus is er met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gesproken en is online met verschillende landen in het Caribisch gebied vergaderd. Dit heeft erin geresulteerd dat de bureaucratie die gepaard gaat met het verstrekken van financiën, wordt verminderd”, aldus minister Hoefdraad. De gelden zijn geoormerkt en gaan richting de volksgezondheid.
De minister gaf aan dat de economische impact nog moet komen, maar dat alvast belangrijk is, dat wij het land gezond houden. “Suriname is economisch niet zo sterk als de grote landen in de wereld en moet het hebben van exporten, wat nu vrijwel stil ligt. Kleine landen als Suriname en andere in het Caribisch gebied betalen altijd een zwaardere prijs wanneer het misgaat in de wereld.”
De bewindsman gaf enkele voorbeelden hoe wij onze economie zullen versterken. Dat kan onder meer met het noodfonds. De focus ligt daarbij op het openhouden van bedrijven, behoud van banen te garanderen en het stimuleren van nationale productie. Waar nodig zal een tijdelijke importstop worden gehanteerd om de nationale economie op peil te kunnen houden. Verder komen er ook belasting verlichtende maatregelen.
“De private sector zal middels projecten gebruik kunnen maken van fondsen, omdat stimulering van lokale productie centraal zal staan om uit de crisis te komen.”

Overige berichten