Stilstaan bij Internationale Dag van de Witte Stok en vol goede moed doorgaan

GFC NIEUWSREDACTIE- 15 oktober werd in 1970 door de Wereld Blinden Unie uitgeroepen tot Internationale Dag van de Witte Stok.

Op deze dag wordt het publiek gesensibiliseerd over het hulpmiddel waardoor personen met een visuele handicap zich dagelijks op een zelfstandige manier kunnen verplaatsen.

De witte stok staat symbool voor blindheid en slechtziendheid. Hij laat blinde en slechtziende personen toe zich op straat te verplaatsen, en waarschuwt autobestuurders en voetgangers dat de persoon een visuele handicap heeft.

Stichting Shiatsu Massage stond vrijdag ook stil bij deze bijzondere dag omdat de witte stok een belangrijk hulpmiddel is voor de blinde en slechtziende masseurs die er te werk gesteld zijn.

Tien jaar geleden werden de Shiatsu massage activiteiten gestart, nadat een eerste groep blinden en slechtzienden een intensieve Shiatsu massage training had gevolgd, bijgestaan door een groep enthousiaste mensen met hart voor de doelgroep.

Zelfredzaamheid, dienstbaarheid en zelfstandigheid waren de kernwoorden bij de start van dit mooie project.
Vijf jaar later, in 2016, werden de statuten van Stichting Shiatsu Massage notarieel vastgelegd.

Met behulp van de masseurs, donateurs uit het bedrijfsleven, vrijwilligers en overigen die de doelgroep een warm hart toedragen, werd er gewerkt aan het structureel vormgeven aan de Shiatsu massage diensten.

In juli 2021 vond er een bestuurswisseling plaats en het nieuwe bestuur heeft zich toegewijd om de activiteiten voort te zetten en te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van de doelgroep en de dienstverlening naar de samenleving.

Bij de herdenking van Witte Stokken Dag werd er stilgestaan bij de reeds geboekte successen, werd er ook hulde gebracht aan de ex-bestuursleden die de stichting hebben geleid de afgelopen jaren en is er vooruitgeblikt naar de toekomst, ondanks alle uitdagingen.

In het kader van het jubileum van de stichting en de focus op de toekomstplannen werd ook het nieuwe logo van de stichting onthuld.

Het bestuur is de masseurs erkentelijk voor het in hen gestelde vertrouwen en kijkt uit naar de continuering van de prettige samenwerking met alle betrokken actoren.

Dezelfde kernwoorden van tien jaar geleden blijven van kracht. Stilstaan bij Internationale Dag van de Witte Stok en vol goede moed doorgaan.

Het recent aangetreden bestuur bestaat uit:
Mw. Anthousa Karsodikromo – Lim A Po (voorzitter)
Mw. Sharita Sloot (penningmeester)
Mw. Aisa Tjon A Kon (secretaris)
Mw. Santucha Irosemito (vertegenwoordiger Shiatsu masseurs)
en een vertegenwoordiger namens de NSBS.