fbpx

Stille loop en petitie om aandacht te vragen voor kindermisbruik- en handeling

GFC NIEUWSREDACTIE- Marina Pinas heeft gemeend om samen met anderen vandaag een stille mars te organiseren rondom het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, Suriname.

“De recente gevallen die verschenen in de media over kindermisbruik- en mishandeling nopen ons om direct aandacht te vragen voor dit verwerpelijk fenomeen, dat schrikbarende vormen begint aan te nemen in Suriname, zegt Pinas.

Met deze mars wil Pinas de bezorgdheid van de samenleving ook onder de aandacht brengen van de overheid. Op dinsdag 31 januari zal zij daarover een petitie aanbieden aan De Nationale Assemblee. De president en de minister van Justitie en Politie zullen deze petitie ook ontvangen.

Zaterdag is er op het Onafhankelijkheidsplein tot 18:00 uur de gelegenheid tot het tekenen van deze petitie.

OOK INTERESSANT
Grote groep vaktechnische krachten afgeleverd door SAO

“Het door de samenleving met lede ogen toekijken hoe de toekomst van onze kinderen wordt verpest, moet nύ
ophouden,” zegt Pinas.

De activiteit vangt aan om 17:00 uur. Eenieder die zich zorgen maakt over dit verschijnsel en daaraan een halt wil toeroepen, wordt opgeroepen hieraan deel te nemen.

Deelnemers mogen gekleed komen in een wit T-shirt, maar dat is niet verplicht. Ook borden met toepasselijke leuzen mogen worden meegenomen.

Er is een onlinepetitie geplaatst welke door de samenleving digitaal getekend kan worden.