Stille loop BEP in Brokopondo

GFC NIEUWS-De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft zich naar aanleiding van de ontwikkelingen in het afgelopen weekeind beraden en besloten om op eigen manier medeleven te betuigen door een stille loop te initiëren in Brokopondo.

Met deze loop wil de partij solidariteit betuigen aan de slachtoffers en de nabestaanden. Daarnaast is deze actie ook bedoeld om nationaal en internationaal aandacht vragen voor het zinloos geweld.

De partij zegt in een verklaring met diepe verontwaardiging kennisgenomen te hebben van de escalatie van de spanningen in het concessiegebied van de goudmultinational Rosebel Gold Mines in Brokopondo.

Als gevolg van de escalatie zijn er door geweerschoten een dode en gewonden te betreuren. In een reactie daarop zijn have en goed van de maatschappij vernield.

“Wij betreuren de ontstane situatie ten zeerste en roepen alle partijen op het geweld achterwege te laten en het pad van dialoog te volgen.”

“De staat Suriname heeft concessies gegeven aan de goudmultinationals. Die concessies bevinden zich echter in de woon- en leefgebieden van de plaatselijke gemeenschappen. Een groot deel van de plaatselijke bevolking vindt haar bestaan in de kleinschalige goudsector. Met de komst van de multinationals zijn veel van de goudrijke gebieden weggegeven. Als gevolg daarvan doen zich voortdurend conflicten voor tussen goudzoekers en de maatschappijen.”

“In de achter ons liggende periode is er veelvuldig overleg geweest tussen de regering, de maatschappijen en de lokale gemeenschappen. Echter heeft dat tot nu toe niet geresulteerd in een model dat een duurzaam oplossing garandeert. Een mogelijke oplossing hiervoor is de Wet op Bescherming Woon- en Leefgebieden die reeds is aangenomen, maar nog niet is afgekondigd.”

“Voorts heeft de regering een Management Team ingesteld en opgedragen het proces in te zetten naar wettelijke erkenning van de grondenrechten van Inheemse en Tribale Volken. Wij roepen de regering op om de voornoemde wet af te kondigen en het ingezette proces te voltooien.”

De BEP condoleert de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder de nabestaanden, en leeft mee met eenieder die op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij het geheel.

De organisatie zal alles binnen haar vermogen doen om de orde en rust te doen terugkeren binnen de samenleving, en roept partijen op het hoofd koel te houden.

Overige berichten