fbpx

Stichting Wereld Religie Dag vraagt Biza om ondersteuning

GFC NIEUWS- Het bestuur van de stichting Wereld Religie Dag Suriname heeft op 10 december een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). Dit naar aanleiding van de viering van de 35ste Wereld Religie Dag op 17 januari.
Deze dag wordt jaarlijks wereldwijd herdacht. De stichting klopt jaarlijks aan bij het ministerie om ondersteuning. Minister Somohardjo heeft aangegeven bereid te zijn mee te willen werken aan de activiteit, gezien de stichting religie promoot en religieuze aangelegenheden onder zijn ministerie valt.
“Een gelovig volk is een goed volk. We hebben uw wensen aangehoord. Wij gaan ons goed voorbereiden en kijken waaraan we kunnen voldoen. Jullie krijgen mijn volle medewerking ”, zei de bewindsman. Aan de minister werd het verslag van de 34e viering Wereld Religie Dag Suriname overhandigd.
De stichting vraagt ondersteuning voor: een openingstoespraak van de minister op de conferentie en financiële middelen. Voorheen ontving de organisatie SRD 5.000, maar vanwege de devaluatie van ons munteenheid, zal de organisatie dit jaar meer nodig hebben. Daarnaast is er ook gevraagd naar een administratieve kracht vanuit het ministerie voor het organiseren van de activiteit.
Oud-voorzitter van de stichting, Heidi Heymans-Soeters, gaf aan dat het thema van de 35ste Wereld Religie Dag is: de rol van de religie, de effecten van COVID-19 en wat de heilige boeken hierover zeggen. “Het is een geïntegreerd geheel wat kerken in al hun heilige boeken hebben staan, hoe je God zou moeten spreken in elke situatie. Wij als stichting willen ook een bijdrage leveren aan het COVID-gebeuren en religieuze gemeenschappen in Suriname kijken uit naar deze dag”, aldus Heymans-Soeters.
Mary Ghafoerkhan – Karamat Ali, secretaris van de stichting zei, dat met Covid-gebeuren het programma is ingekort. De viering wordt net als vorig jaar in het Multicultureel Centrum Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat gehouden. Naast de korte presentaties door vertegenwoordigers van de verschillende religieuze organisaties, houden ook historica Mildred Caprino en politicoloog Hans Breeveld een presentatie.
In 1949 heeft de Nationale Geestelijke Vergadering van de Baha’i-beweging in de Verenigde Staten besloten de derde zondag van januari uit te roepen tot ‘Wereld Religie Dag’ (World Religion Day).
Ter bevordering van interkerkelijk begrip en harmonie. Dit jaar werd deze dag op 20 januari 2019 gevierd ter bevordering van interkerkelijk begrip en harmonie. Het bahá’í-geloof is een monotheïstische religie die in de negentiende eeuw gesticht is door Bahá’u’lláh in Perzië en de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt

BEKIJK OOK
SVB jeugdcompetities na twee jaar van start