fbpx

Stichting Red Su ondersteunt sociaal zwakkeren

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend heeft de stichting Red Su onder leiding van Asiskumar Gajadien in Wanica wederom 250 voedselpakketten verstrekt aan sociaal zwakke gezinnen in het district.
Sedert de oprichting van Stichting Red Su Support in juni 2020, heeft zij diverse sociale activiteiten reeds ontplooid, waaronder het verstrekken van voedingspakketten, bestaande uit een ruim aantal levensmiddelen, die gerekend worden tot de zogeheten eerste levensbehoeften, aan sociaal zwakke en minder draagkrachtige gezinnen in ons land, om zodoende een bijdrage te leveren aan het verlichten van de nood en behoeften van deze groep burgers in ons land.
Eveneens zal de stichting Red Su deze week zal het schoolpakkettenproject uitvoeren, waarbij ruim 200 schoolpakketten beschikbaar gesteld zal worden aan scholieren van alle onderwijsniveaus, om hen te ondersteunen en te faciliteren in hun educatie- en vormingsproces.
Naast het verstrekken van deze schoolpakketten, zal de Stichting het leerproces van kansarme en behoeftige scholieren ondersteunen met het beschikbaar stellen van laptops, tablets en smart-phones en beltegoed voor internetgebruik. De coördinatie van dit project ligt in handen van Shiraz Boedhoe en Shanti Oedrairadjsingh.
Stichting Red Su Support zal in de komende tijd zich blijven inzetten, om de noden, behoeften en ambities van scholieren, studenten, drop-outs en jongeren uit sociaal zwakke gezinnen in ons land te helpen vervullen, om zodoende een krachtige en kwalitatieve impuls te geven, aan het vergroten van kansen en mogelijkheden in de maatschappij voor deze doelgroep en verder alles te doen wat dienstig is aan haar doel, zonder in strijd te zijn met de openbare orde en goede zeden.
Stichting Red Su Support (Foundation Save Su Support), is een stichting met een als primair doel het ondersteunen en faciliteren van jongeren, scholieren, drop-outs, kansarmen, sociaal zwakkeren en behoeftigen met kennis, kunde, materieel en al het nodige dat noodzakelijk mocht blijken, bij de vorming, groei, ontwikkeling en bescherming van deze doelgroepen, in de ruimste zin des woords.

BEKIJK OOK
36-jarige man aangehouden in Tibiti-drugszaak