fbpx

Stichting Lobi gaat naar de districten

Op 1 december werd onder het thema “My Health, My Right”,Wereld Aids Dag herdacht. In verband hiermee organiseert Stichting Lobi uitgebreide test dagen van 1 – 15 december voor inwoners van Wanica, Marowijne en Nickerie die zich willen laten onderzoeken op SOA’s (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) inclusief HIV, waarbij Chlamydia en Gonorroe voor het eerst zullen worden geboden.

Vanwege de integrale aanpak van Lobi zullen ook diensten beschikbaar zijn voor vroege detectie van Kanker, anticonceptiemiddelen en gezonde leefstijl adviezen.

Op Wereld Aids Dag wordt elk jaar sinds 1988 aandacht besteed aan het vergroten van het bewustzijn van de aids-pandemie veroorzaakt door de verspreiding van HIV-infectie en rouw om de meer dan 36 miljoen mensen die wereldwijd zijn gestorven aan de ziekte.

HIV is een van de belangrijkste wereldwijde volksgezondheidsproblemen in de geschiedenis. Naar schatting leven 35,3 miljoen mensen met HIV waarvan 4900 in Suriname en zeker 38% niet weet dat ze geïnfecteerd zijn, vertelt het 2017 rapport van UNAIDS.

Het recht op gezondheid is verankerd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 1966 en artikel 36 van de Surinaamse Grondwet. Dit omvat het recht van iedereen op de preventie en behandeling van een slechte gezondheid, om beslissingen te nemen over de eigen gezondheid en om met respect en waardigheid te worden behandeld.

Ook de meeste Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waar ook Suriname zich aaan gecommitteerd heeft, zijn op de een of andere manier gekoppeld aan gezondheid, inclusief het beëindigen van de aids-epidemie als een bedreiging voor de volksgezondheid tegen 2030.

Ondanks recente verbeterde toegang tot hiv-medicatie zoals antiretrovirale behandeling (ART) in veel regio’s van de wereld, eist de AIDS-epidemie naar schatting 2 miljoen levens per jaar, waarvan ongeveer 200 in Suriname vertelt UNAIDS verder. Als het recht op gezondheid van een persoon in het gedrang komt, zijn ze vaak niet in staat om effectief ziekte en slechte gezondheid te voorkomen of om toegang te krijgen tot behandeling en zorg.

Stichting Lobi is daarom op verschillende fronten op eigen initiatief en met ondersteuning van partners bezig om gezondheidsdiensten waaronder HIV-testen en begeleiding aan te bieden aan de gemeenschap, tegen een vergoeding of via het verzekeringspakket. Dit keer vinden deze community outreach activiteiten plaats te Houttuin, Albina, Moengo, Wageningen, Groot Henar, Corantijnpolder en Nieuw Nickerie.

Alleen testen geeft honderd procent zekerheid. Positief testen op HIV kan voelen als het einde van de wereld, maar normaal leven met HIV is mogelijk door tijdige ontdekking en toegang tot behandeling en zorg. Succesvolle behandeling met hiv-medicatie zorgt ervoor dat de hoeveelheid virus in bloed onmeetbaar laag (virale suppresie) wordt.

Mensen met HIV kunnen het virus dan niet meer doorgeven, maar het virus blijft in het lichaam, wat betekent dat een patiënt de medicijnen continu moet innemen om niet besmettelijk te zijn voor anderen, dit verklaart het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC).

In Suriname is slechts 36% van de seropositieven onmeetbaar laag. De 90-90-90 behandelingsdoelstelling van UNAIDS om de aidsepidemie te helpen beëindigen streven ernaar dat wereldwijd tegen 2020, 90% van alle mensen met HIV hun status kennen; 90% van alle mensen met de gediagnosticeerde HIV-infectie langdurige antiretrovirale therapie krijgen; 90% van alle mensen die antiretrovirale therapie krijgen virale suppressie hebben.

Er is meer werk nodig om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken en de obstakels aan te pakken die het moeilijker maken voor sommigen om HIV-zorg en behandeling te krijgen.

De meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving, waaronder sekswerkers, mensen die drugs injecteren, mannen die seks hebben met mannen, mensen in gevangenissen en migranten, hebben vaak het minst toegang tot hun recht op gezondheid; ze zijn ook het meest kwetsbaar voor HIV.(GFC)