Bedrijven doneren aan door rukwinden getroffen Kennedystichting

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 27 september van het afgelopen jaar werd de Kennedystichting getroffen door hevige rukwinden , waardoor een deel van de dakplaten van het hoofdgebouw werden weggerukt.

Door de hevige regenbuien is er schade ontstaan bij zowel de boven-als benedenverdieping van de gebouwen. De Kennedystichting verkeerde in een zeer slechte financiële positie waardoor het niet mogelijk was het geheel aan te pakken.
Donatiegelden uit het bedrijfsleven, donateurs uit het buitenland en de Surinaamse gemeenschap hebben het mogelijk gemaakt de Dakplaten aan te kopen en een bijdrage geleverd om het gevolg van de schade aan te pakken.
Stichting Kirpalani was bereid voor een bedrag van $15.000,- de directe schade aan de bovenverdieping samen met Raghoebarsingh Construction te herstellen. De oplevering van dit gedeelte vindt plaats op 18 januari.
Voor herstelwerkzaamheden van de schade aan de benedenverdieping is er onlangs SRD 100.000,- geschonken door S. Soerinderdoebe van het Nationale Uitvoeringsbedrijf waardoor de totale schade en achterstallig onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen kunnen worden aangepakt.
De leiding van de Kennedystichting bedankt alle bedrijven en donateurs heel hartelijk voor de financiële ondersteuning die zij van hen mochten ontvangen.