fbpx

Stichting ASEM gaat Afrikamuseum in Suriname opzetten

De launch van het Afrikamuseum zal op 13 december in het Claudetta Toney multi functioneel centrum te Poelepantje plaatsvinden. Reeds in 2013 hebben Armand Zunder en Arthur Panday het initiatief genomen om een Afrikamuseum in Suriname neer te zetten.

In oktober 2014 is de stichting ASEM opgericht. ASEM staat voor Afrikaans Surinaams Erfgoed Museum. De bestuursleden van de stichting gaan intensief en gemotiveerd aan de slag om binnen afzienbare tijd een Afrikamuseum van allure in Suriname te doen verrijzen.

Panday is een kenner bij uitstek van Afrikaanse kunst. Hij is 30 jaar werkzaam geweest bij het Afrika museum in Berg en Dal, Nederland. Hiervan heeft hij de eerste 15 jaar als educatief medewerker gefunctioneerd. Daarna was hij tentoonstelling coördinator en conservator van het buiten museum.

Ook was hij bij afwezigheid van de Directeur belast met de leiding van het museum. Panday, die overigens in Suriname AMS student is geweest, is volgens Zunder vanwege zijn kennis van Afrikaanse kunst en culturen dan ook de juiste persoon is om een professionele bijdrage te leveren aan de tot stand koming van dit belangrijke initiatief.

Zunder vindt een Afrikamuseum een absolute verruiming van de kijk die Surinamers van Afrikaanse afkomst hebben op Afrikaanse kunst en cultuur.

Het Afrikamuseum zal namelijk overduidelijk maken dat de geschiedenis van de Surinamers die in de stad en in het binnenland wonen niet is begonnen bij de slavenhandel en slavernij, maar al duizenden jaren daarvoor heeft bestaan.

Naast Panday zijn Barryl Biekman en een aantal andere wetenschappers in Nederland bezig om het fundament van dit initiatief te leggen.

Na een vrij lange periode van voorbereiding is in september 2017 het bestuur van Stichting ASEM aangesteld. Het bestuur zal drie jaar aanzitten en bestaat uit Zunder als voorzitter, Caprino Alendy als secretaris, Kortensia Sumter-Griffith als penningmeester en Anuschka Christiaan als commissaris.

Het bestuur zal binnen afzienbare tijd worden aangevuld. Zunder heeft direct na de benoeming van het bestuur aangegeven dat hij gaat voor slechts één termijn en derhalve het voorzitterschap vanwege zijn andere werkzaamheden zal overdragen.

Het bestuur zal binnenkort van start gaan met het samenstellen van een aantal werkgroepen die zich op specifieke onderdelen van het op te zetten Afrika museum zullen concentreren.

OOK INTERESSANT
Bestuursdienst en politie: Waarom verwijderen jullie eerlijke hosselaars langs de straten?

Stichting ASEM, de organisatie achter het op te zetten Afrika museum heeft een tweedelig doel. In de eerste plaats het bevorderen van de kennis van de Afrikaanse en Afrikaanse Surinaamse geschiedenis en cultuur en het inzichtelijk maken van de relatie van de geschiedenis en cultuur van de Inheemsen en de cultuur van de nazaten van de Afrikanen.

Stichting ASEM tracht dit doel te bereiken door het oprichten van een museum en kenniscentrum in Suriname, gewijd aan de Afrikaanse geschiedenis en de rijke Inheemse en Afrikaans-Surinaamse cultuur.

Het Afrikaans-Surinaams erfgoed zal worden getoond en tot leven worden gebracht in thema’s als kunst, handvaardigheid, muziek, dans. religie, ritueel, traditionele geneeswijzen en economische bedrijvigheid.

Ook zal het kolonialisme, de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij in beeld worden gebracht, er zal antropologisch en kunsthistorisch onderzoek worden gedaan.

Er zal voortdurend voorlichting aan het breder publiek worden verstrekt en tenslotte zal er worden samengewerkt met nationale en international organisaties die de belangen van de doelgroep en Stichting ASEM kunnen bevorderen en ondersteunen.

Panday, Biekman en Zunder hebben al in 2016 en 2017 informatieve gesprekken met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over het initiatief van Stichting ASEM gevoerd. Dit omdat een dergelijk initiatief gezien de omvang de medewerking en ondersteuning van het openbaar bestuur behoeft.

De minister heeft tijdens alle gesprekken die inmiddels zijn gevoerd zich positief over het initiatief uitgelaten en zijn medewerking aangeboden. De bal is nu weer op de speelhelft van het inmiddels aangesteld bestuur.

Het bestuur zal op de dag van de launch van dit initiatief ook het businessplan van het op te zetten museum presenteren.

Er wordt overigens ook gebrainstormd om in het kader van de herdenking van 145 stopzetting van de slavernij in 1873 een tentoonstelling van Afrikaanse kunst rond 1 juli 2018 te organiseren onder de titel :’Een tipje van de Sluier’.(GFC)