fbpx

Stichting 8 december 1982: aanslag gerechtsgebouw heeft terroristisch oogmerk

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting 8 december 1982 veroordeelt met klem de terroristische aanslag op het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat, en daarmee op de rechterlijke macht, de democratische rechtsstaat en de natie.

De stichting brengt in herinnering dat in dit gebouw ook de zittingen van de Krijgsraad in het kader van het 8 december strafproces plaatsvinden.

Op 31 januari a.s. vindt het requisitoir in het kader van het 8 december strafproces plaats, waarbij ook de strafeis aan de orde is.

De stichting memoreert dat in 2012 vlak voor het requisitoir in het 8 december strafproces bij wijze van een overval de zelfamnestiewet door de toenmalige regering o.l.v. de president-hoofdverdachte, werd afgekondigd.

De stichting wijst erop dat in december 1982, in het kader van de wijdverbreide terreuraanval op de burgerbevolking, ook gewapende aanvallen op media- en vakbondsgebouwen, als ook op de woning van André Kamperveen, hadden plaatsgevonden. Er werd daarbij ook munitie van bazooka’s gebruikt.

BEKIJK OOK
Walter Oostelbos vervangt van de Zwan als Nederlandse ambassadeur in Suriname

De stichting wijst erop dat tot nu toe de verdachten in het 8 december strafproces en hun politieke partij de aanslag op het gerechtsgebouw, niet hebben veroordeeld. De Stichting 8 december 1982 zegt bovengenoemde feiten niet om speculatieve redenen naar voren te brengen, maar om ook de publieke waakzaamheid gestoeld op bloedige historische ervaringen, te stimuleren.

De stichting roept nadrukkelijk op tot steun aan de rechtsstatelijke justitiële autoriteiten in het onderzoek, de vervolging en berechting van de daders en hun opdrachtgevers.

Onderzoek moet uitwijzen wie de daders zijn en wat hun specifieke motieven. In het algemeen het terrorisme als oogmerk angst zaaien onder de bevolking en intimideren van de rechtsstatelijke instituties.

De Stichting juicht het toe dat zowel uitvoerende als rechterlijke macht expliciet hebben aangegeven niet te zullen buigen voor intimidatie. In die zin kan de lafhartige aanslag moreel als grote mislukking worden beschouwd.