fbpx

Stibula voert pilotfundraisingsproject uit voor behoud activiteiten

GFC NIEUWS- Zo gauw de verkoopster haar bonboekje heeft neergelegd en achter de tafel plaatsneemt, melden de eerste kopers zich aan.

Het zijn kinderen uit verschillende buurten die op uitnodiging van Projekta in samenwerking met Stichting Buurtontwikkeling Latour (Stibula) zijn komen sporten.

De verborgen sausages gaan als warme bollen over de toonbank. Er zijn kinderen van Latour, Goede Verwachting, Ephraimszegen en Santodorp.

Aan het begin van de activiteit worden afspraken gemaakt met de kinderen. Die afspraken mogen ze zelf voordragen. Zo zegt een dat er niet gevochten mag worden en een ander stelt voor dat niemand uitscheldt. Er is ook een dj aanwezig. De kinderen zingen uit volle borst en als het een lied is waarvan de danspasjes bekend zijn, doen zij spontaan mee.

De sport- en bewegingsactiviteiten zijn gestart met een opwarming op het basketbalveld. De kinderen doen mee aan verschillende soorten estafettespelletjes, balspelen, touwtjespringen, dance fitness en voetbal.

Ook is tijdens deze sport – en speldag aandacht besteed aan gender, middels een interactief spel dat door Projekta ontwikkeld is.

Met dit spel moeten de verschillende buurtorganisaties kinderen leren dat jongens en meisjes gelijk zijn en dat met name meisjes ook alles kunnen doen dat jongens kunnen. Kinderen moeten zich hierdoor vrij voelen in het beoefenen van de verschillende takken van sport, zonder om aan te horen ‘dit is voor meisjes alleen of dit is voor jongens alleen’.

Op deze sport- en speldag hebben bijvoorbeeld de meisjes ook een spannende voetbalwedstrijd gespeeld en de jongens waren er ook bij om hun favoriete team aan te vuren.

De fundraising – en educatiedag is voortgevloeid uit een reeks trainingen binnen het project ‘Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ dat door Stichting Projekta wordt uitgevoerd vanaf 1 april 2018 tot en met 31 december 2019.

In het jaar 2018 zijn 20 coaches getraind in verschillende sportonderdelen die iets goedkoper zijn en ook aantrekkelijker zijn voor vrouwen en meisjes, zoals dance fitness, group fitness, touwtjespringen en straatvoetbal.

Naast de sportonderdelen zijn de coaches ook getraind om tijdens hun sportlessen bewustwording te creëren over gender, life skills, huiselijk en seksueel geweld. Dit vanwege het feit dat Projekta in 2013 een onderzoek gedaan heeft binnen het ABCS project, waaruit is gebleken dat jongeren die participeren in verschillende organisaties met problemen zitten, maar geen vertrouwenspersonen hebben met wie zij die kunnen bespreken.

BEKIJK OOK
‘Sterk leiderschap en standvastigheid van vaders nodig om crises te boven te komen’

Ook is hieruit gebleken dat veel meer jongens actief zijn in de sport dan meisjes, omdat meisjes de takken van sport die werden beoefend, minder aantrekkelijk vonden of steeds te horen kregen dat voetbal bijvoorbeeld alleen voor jongens is en niet voor meisjes.

De organisatie wil graag dat jongeren in de verschillende buurten een vertrouwenspersoon hebben in de organisatie of ook daarbuiten met wie zij zaken die hun bezighouden kunnen bespreken en dat kan alleen wanneer organisaties een plek worden waar de pupillen zich veilig voelen en waar coaches/gemeenschapswerkers ook aandacht besteden aan onderwerpen zoals pesten, liefdesrelaties en huiselijk geweld.

Een ander doel van dit project is ook om meer meisjes en vrouwen aan het bewegen te zetten.

Nadat de coaches voldoende bagage meekregen hebben van de trainingen, mochten ze subsidie aanvragen bij Projekta voor een pilot fundraising activiteit om hun reguliere activiteiten in stand te houden, op basis van hun jaarprogramma. Regiljo Nijman van Stibula is getraind tot coach touwtjespringen.

De fundraisingsdag gecombineerd met sport, spel en educatie dat gehouden is op 21 december, is de laatste activiteit binnen het project ‘’Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ en is gefinancierd met de subsidiemiddelen die beschikbaar gesteld zijn voor de buurtorganisaties zoals Stibula die meegedaan hebben aan het programma.

Op die dag heeft de brandweer ook een vuurwerkvoorlichtingssessie gehouden. Dit met het oog op de komende vuurwerkperiode. Op deze manier hopen de brandweer en de organisatie een bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal vuurwerkslachtoffers.

In het kader van dit project heeft Stibula eerder ook touwtjespringen middagen gehouden. Volgens Nijman is dit onderdeel met veel enthousiasme ontvangen. Het plan is om die voort te zetten.

Nijman hoopt dat jongeren uit de omgeving weten dat ze bij Stibula welkom zijn, zich vrij mogen voelen om verschillende onderwerpen die hun bezighouden te bespreken.

Het project ‘Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ is een partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en de International Sports Alliance (ISA).