Sterk milieubeleid cruciaal voor DA’91

Bescherming en behoud van een gezond milieu is en blijft een cruciaal aspect binnen het beleidsprogramma van DA’91.

Binnen dit beleid is ook bescherming van ons kustgebied en oceaan een prioriteitsgebied.

Op vrijdag 18 januari bleek uit de presentatie door Green Heritage Fund aan het kader van de partij, andermaal niet alleen de bijzondere noodzaak voor gestructureerd en consistent beheer en beleid op dit vlak, maar ook kwam naar voren de belangrijke rol die het verhogen van de bewustwording bij de gemeenschap speelt.

DA’91 kan zich helemaal terugvinden in de visie van Green Heritage Fund. In het verkiezingsprogramma van de partij zal goed milieu beleid, onze Groene Strategie, een prominente plaats innemen. En de partij zal ook na de verkiezingen, ongeacht in oppositie of coalitie, consequent aandringen op de uitvoering van deskundig beleid.

Zonder deskundig milieubeleid wordt onze totale samenleving verziekt, als het nu kwik in de lucht of het water betreft, overbevissing van onze zee of plastic vervuiling van onze wateren en omgeving. Voor een gezonde toekomst van onze natie is de bescherming van onze oceaan en kust van levensbelang.

DA’91 onderwerpt elk beleidsvoornemen daarom ook aan de toets in hoeverre de uitkomsten en gevolgen daarvan een bedreiging vormt voor mens, dier en de gehele natuur.

Gedegen milieubeleid is een voorwaarde voor niet alleen een gezonde burger nu, maar ook de voortgang van onze totale samenleving.

Overige berichten