Infectioloog Stephen Vreden ontvangt Rotary Vocational Excellence Award 2021

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 29 april vond de uitreiking plaats van de Rotary Vocational Excellence Award 2021 tijdens een plechtige joint virtuele meeting van de drie Rotary clubs van Suriname, t.w. de Rotary Club of Paramaribo, de Rotary Club of Paramaribo Residence en de Rotary Club of Paramaribo Centrum.

De eer voor deze onderscheiding viel dit jaar te beurt aan Internist-Infectioloog dr. Stephen G.S. Vreden.

De laureaat Stephen Vreden, geboren op 30 november 1955 doorliep het Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum om daarna geneeskunde te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Nederland.

Aan het St. Radboud Universiteitsziekenhuis te Nijmegen specialiseerde hij zich in de interne geneeskunde.

Aan hetzelfde universitair ziekenhuis te Nijmegen specialiseerde de laureaat zich jarenlang op het gebied van Tropical Medicine and AIDS, doorliep een cursus in deze materie aan het Institute of Tropical Medicine in Liverpool, Engeland, om zich vervolgens na een twee jaar durende opleiding aan de universiteit van Leiden in 1995 te specialiseren tot infectioloog.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Haast alle coronabesmettingen in Suriname vinden thuis, op het werk en in binnenruimtes plaats

Anno 2021 wordt de naam van dr. Vreden steevast in één adem genoemd met het Covid-19 gebeuren, althans als één van de belangrijkste stuwende krachten in het gevecht tegen dit meedogenloos virus dat de wereld nog steeds teistert. Ook ons land is niet bespaard gebleven.

Maar om de naam van dr. Vreden uitsluitend aan het coronavirus te verbinden, zou een onmiskenbare tekortkoming betekenen aan zijn prestaties die hij op velerlei gebied heeft neergezet, en nog steeds neerzet.

Zijn wetenschappelijke onderzoeken als infectioloog behelzen een breed scala van besmettingen: Malaria, Hepatitis B, HIV, Dengue, en nu Covid-19. Met name op het gebied van malaria onderzoek en bestrijding heeft dr. Vreden baanbrekend werk verzet.

Zijn keuze voor de medische richting werd niet primair beïnvloed door het artsenberoep, maar in het bijzonder door een sterke drang naar kennis over de anatomie en fysiologie van de mens.

Tijdens zijn studie en werk als arts heeft de laureaat daarom ook enorm veel tijd besteed aan wetenschappelijk onderzoek.

Gedurende de periode dat hij als arts aan het Diakonessenhuis verbonden was, verbleef hij om de ene week voor onderzoek in het binnenland.

Zijn bijdrage aan de bestrijding van malaria is zelfs internationaal niet onopgemerkt gebleven.

Het onderzoek naar deze ziekte is daarom ook onderwerp geweest voor zijn promotie tot doctor in de medische wetenschappen.

Als stuwende kracht binnen de Surinaamse Malaria Board is zijn wetenschappelijke aanpak doorslaggevend geworden voor landen die door malaria worden geteisterd.

Bij wijze van internationale waardering is in 2010 door de PAHO de Malaria Champion Award uitgereikt aan de Malaria Board in Suriname. Het streven van dr. Vreden is nog altijd om Suriname malaria vrij te maken.

Zijn publicatielijst is zeer indrukwekkend en dokter Vreden behoort ongetwijfeld tot het selectief gezelschap van Surinaamse medische specialisten met veel wetenschappelijke publicaties op hun naam.

Dit jaar is het de 26ste keer dat de Vocational Excellence Award werd uitgereikt; de 3 Rotary Clubs van Suriname zijn zeer vereerd om deze markante en gevierde medicus en wetenschapper toe te voegen aan de lijst van laureaten.

Overige berichten