fbpx
Stemadvies

Naar mate wij de verkiezingsdatum naderen wordt het duidelijker met wat voor een beleid wij geconfronteerd zullen raken wanneer een bepaald scenario (zie NIKOS- peilingen), bewaarheid wordt.

Een kandidaat president uit het recente verleden wist ons toen te vertellen dat er een netwerk aan Tarantula’s om hem heen dansen. Hij drukte ons op het hart dat, hij niet erg veel voor ons zou kunnen betekenen, slaakte een noodkreet.

Een kandidaat president nu in het heden, laat soortgelijke waarschuwing uitgaan, slaakt soortgelijke noodkreet.

Deze vertelt tijdens samenkomsten van zijn politieke partij en in TV – programma’s, welke internationale organisaties hij allemaal naar Suriname gaat halen, dit om corruptie te monitoren en om criminaliteit een halt toe te roepen.

Blijkbaar gaat deze meneer uit van gevoeligheid van het net werk van Tarantula’s voor buitenlanders, die buitenlanders gaan voor ons die spinnen uit het systeem kammen.

Wij hebben dank zij deze meneer ook de FBI hier gehad, ik kan mij vergissen, maar heb begrepen dat die onderweg zouden zijn toen, compleet met leugendetector.

Is dat apparaat ooit aangekomen trouwens, zo ja, waarom wordt dat ding niet ingezet?

Wij zijn de afgelopen jaren, en het gaat nu nog door, met een zee aan twijfelachtige verhalen van deze persoon geconfronteerd geraakt.

Het wordt spannender wanneer u een der openbaringen (GFC Nieuws 7 april 2015), erbij haalt, waar het gaat om een rechtsgeleerde, toen in dienst bij Justitie met als minister de presidentskandidaat, juist ja, dezelfde die het nu heeft over aanpak van corruptie en criminaliteit, toen geschiede het dus precies, tot op de millimeter, onder zijn neus.

Wat meneer dus belooft, is niet veel anders als een invasie van vreemde burgers die ons land voor ons gaan inrichten en vrijwaren van alles wat niet wenselijk is.

Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn voorganger, maar doet er een schepje bovenop:

’stemt u niet op mijn partij, wij hebben ondanks de vele wetenschappers, kader, hooggeschoolde partijleden, zelf geen enkele oplossing voor geen enkel probleem in ons geliefd Suriname’.

Kortom, u heeft onderweg naar 25 mei 2015 alvast een stemadvies; neem het ter harte.

Ralph Karsters

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.