fbpx
Steeds meer jonge mensen met vaatproblemen

Vanuit de afdeling Vaatonderzoek van het Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) blijkt dat er steeds meer jonge mensen zijn, die vaatproblemen hebben. Wanneer hier niet tijdig op wordt ingespeeld, dan is de kans groter dat deze groep in de dialyse belandt.

Vooral diabetespatiënten hebben een verhoogde kans op vaatlijden, zoals Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) gemakshalve wordt genoemd. Een andere risicogroep wordt gevormd door de obesitaspatiënten, die een verhoogd risico hebben op hart en vaatziekten. Door het overgewicht hebben zij vaak een te hoog cholesterolgehalte, te hoge bloeddruk én diabetes. Dat maakt het risico op vaatlijden veel groter.

Beenamputaties voorkomen

“Het is dan ook erg belangrijk dat de diagnostiek bij patiënten met diabetes mellitus en PAV verbeterd wordt, zodat alles gedaan wordt om beenamputaties te voorkomen”, zegt Kristinadewi Legiman, Business Unit Manager van MDC. De diagnose vaatlijden kan worden gesteld middels een vaatecho.

Met een vaatecho is namelijk goed te zien hoe het gesteld is met de bloedvaten. Zo kan worden nagegaan of iemand sclerotische (verharde) vaatwanden heeft, als gevolg van atherosclerose (opstapeling van vetten) of arteriosclerose (afzetting van calcium), wat vaak voorkomt bij diabetespatiënten, maar ook bij niet-diabetespatiënten. Deze groep patiënten moet zijn levensstijl aanpassen en zorgen dat zij bijvoorbeeld meer beweegt, stopt met roken, gezonder eet en geen overgewicht krijgt.

Meer bewustwording

Legiman zegt desgevraagd dat er meer bewustwording moet komen onder de diabetespatiënten over de risico’s vaatlijden en de alternatieven die beschikbaar zijn. Het is vanwege deze reden dat het MDC op woensdag 8 november in het kader van haar vaatcampagne de teendrukmeting introduceert en daarover meer informatie geeft.

Het bedrijf wil op die manier iets terug doen voor de samenleving, ook omdat ze op die dag haar zevende verjaardag herdenkt. Bij diabetespatiënten geeft het meten van de enkel-arm index niet altijd betrouwbare resultaten weer, omdat de perifere arteriën niet samendrukbaar zijn.

De teendrukmeting daarentegen kan bij patiënten met arteriële insufficiëntie objectieve informatie geven over het niveau en de ernst van de ziekte. Bij de teendrukmeting vindt er een vergelijking plaats van de teendruk met de druk van de arteria brachialis. Een normale teendruk geeft een waarde aan van 0,8-0,9. Wanneer de indexwaarde 0,3 of minder (teendruk 40 mmHg of minder) aangeeft, dan is sprake van een kritieke arteriële insufficiëntie.

Tijdige screening

Een tijdige screening heeft niet alleen voordelen voor diabetici. Bij nierdialysepatiënten kan het op tijd verrichten van een vaatonderzoek voorkomen worden dat de shunt thromboseert. De teendrukmeting kan in de eerste plaats worden gedaan bij alle diabetespatiënten en anderen bij wie het vermoeden van vaatlijden bestaat. De verwijzing geschiedt doorgaans door de huisarts en het onderzoek wordt vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen.

Uit onderzoek blijkt dat de groep personen die aan diabetes lijdt steeds jonger wordt. Waar men vroeger dacht dat vooral personen af de leeftijd van 45 jaar diabetes kregen, blijkt dat diabetes bij mensen kan optreden vanaf de leeftijd van 25 jaar. Volgens internationale protocollen zou iedereen vanaf 45 jaar gescreend moeten worden, maar alarmerende cijfers geven aan dat in Suriname de screening al vanaf 25 jaar zou moeten gebeuren.(GFC)

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…