fbpx

Status vergunningaanvraag Openbare Werken nu online na te trekken

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het verbeteren en versnellen van de dienstverlening met betrekking tot het verlenen van onder andere vergunningen, heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) eraan gewerkt dat de status van een vergunningsaanvraag nu online bekeken kan worden.
Dit kan via de link: http://publicworks.gov.sr
Het is gebleken dat de burgerij, maar ook ondernemers vaak lang moeten wachten op goedkeuring van hun vergunningsaanvraag. Het ministerie werkt ernaar deze processen te versnellen. Bij OW kunnen verschillende vergunningen worden aangevraagd.
Alle informatie over de vergunningen zullen binnenkort op de website van OW te vinden zijn. Men zal dan kunnen zien welke vergunningen precies bij het ministerie aangevraagd moeten worden en als men een aanvraag heeft gedaan gaat men de status ervan online kunnen volgen.
Voor deze informatie hoeft u dus niet meer persoonlijk naar het ministerie. Alles zal online te vinden zijn. Aanbestedingen zullen ook op de website geplaatst worden, zodat men kan zien naar welke aannemer een bepaald project is gegaan en voor welk bedrag.
Er is nu ook een meldpunt fraude en onregelmatigheden op de website. Als u frauduleuze handelingen heeft te melden van een afdeling, een medewerker of andersoortige handelingen die volgens u niet rechtmatig zijn kan dat middels een formulier in te vullen op de website. Dit formulier komt onder de aandacht van de minister. Het formulier wordt naar aanleiding van de inhoud verder afgehandeld.
Het startsein is op dinsdag 29 december gegeven op het hoofdkantoor van OW. Het streven is meer transparantie via de website van OW te bieden aan de samenleving. Burgers gaan binnenkort alles wat ze nodig hebben van Openbare Werken voor het aanvragen van een vergunning op de website kunnen vinden.

BEKIJK OOK
Nieuwe vergunningsregels voor dc's, architecten, ingenieurs en tekenaars