fbpx

Statement Anti-Corruptie Burger Initiatief bij herdenking Internationale Dag tegen Corruptie

GFC NIEUWS- Sinds de totstandkoming van de United Nations Conventie tegen Corruptie in 2003 en het uitroepen van 9 december als Internationale Anti-Corruptie Dag, hebben de meeste landen wereldwijd zich aangesloten bij de Conventie, omdat zij onderschrijven dat corruptie democratische instituten ondermijnt, economische ontwikkeling vertraagt en bijdraagt aan bestuurlijke instabiliteit.
Per januari 2020, hebben 186 landen zich aangesloten bij de Conventie. Slechts 10 landen in de wereld hebben niet getekend en geratificeerd, b.v. Noord Korea en Eritrea. In het Caraibisch gebied zijn dat Saint Vincent and the Grenadines, St Kitts and Nevis en Suriname.
Het Anti-Corruptie Burger Initiatief (ACBI) in Suriname heeft ondertussen juridische status aangevraagd en zal bij verkrijging haar interactieve website operationeel maken, waarbij burgers gebruik kunnen maken van een aanspreekpunt voor corruptie. Dit moet gezien worden als een hulpmiddel om meer informatie naar burgers te krijgen en hun ook meer toegang te geven naar instituten die corruptie helpen bestrijden.
In dat verband zijn er ook gesprekken gevoerd met instanties die samenwerking toejuichen. Het is echter ook van belang dat Suriname beseft dat het toetreden tot de VN Conventie tegen Corruptie ondersteunend kan werken aan het anti-corruptie beleid dat zowel de overheid als burgers verwelkomen.
De samenleving heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk de effecten van corruptie persoonlijk en gezamenlijk ondervonden. Corruptie houdt ontwikkeling van onze kinderen en ons land tegen. Corruptie is complex omdat het doordringt in ons sociaal, politiek en economisch leven op alle niveaus. Corruptie discrimineert niet tussen arm en rijk of op basis van gender of etniciteit. Iedereen kan de effecten van corruptie ervaren.
Het ACBI onderschrijft daarom het belang van informatie, kennis en transparantie over alle aspecten van corruptie. Informatie en kennis zal door ons gedeeld worden en samenwerking gezocht worden om corruptie gezamenlijk te bestrijden.
Voor Suriname’s toekomst is het belangrijk dat deze Internationale Dag tegen Corruptie ons laat beseffen dat voorkomen beter is dan genezen.
Het ACBI heeft daarom een urgente wensenlijst om samen met burgers en instanties te werken. Betrokkenheid van burgers bij het in uitvoering brengen van de Anti-Corruptie Wet van 2017. Kennis en informatie ter voorkoming van corruptie verbreden in de samenleving. Toegang tot bestuurlijke informatie (digitaal) vergroten en transparantie versterken.
Coördinatie Team ACBI
Leon Brunings/voorzitter

BEKIJK OOK
Strengere winkelcontroles in ressort Paramacca