fbpx

Startsein investering in voederrijst voor pluimveesector

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme(HI&T) is al geruime tijd bezig met het beschermen en stimuleren van de pluimveesector in Suriname. Naast het verhogen van de importheffing op buitenlandse kip en kipdelen en het proces tot verheffing van de standaarden voor de kipsector tot het technisch voorschrift, is afgelopen weekend het startsein gegeven om te investeren in voederrijst ten behoeve van de pluimveesector.

Het ministerie van HI&T en de Stichting Wederopbouw Rijstcultuur Saramacca (SWRS) hebben de eerste stap gezet om te kunnen voorzien in lokale eiwitbehoefte, door import mais te vervangen door voederrijst. Volgens de voerverwerkers en de kipproducenten binnen deze value chain, zal deze investering ervoor zorgdragen dat de kostprijs van lokaal kip omlaag gaat.

Volgens de Stichting staat en valt alles binnen de kipsector met goed zaaizaad. De boeren van de SWRS te Larecoweg hebben aangegeven binnen 4 maandentijd ongeveer 20 hectare zaad geoogst te willen hebben. Het afleggen van de lange afstand naar Nickerie voor het kopen van zaaizaad zal dan tot het verleden behoren.

Kenneth Sukul, adviseur van de Stichting, zegt heel blij te zijn met de ondersteuning vanuit het ministerie, daar deze sector in het verleden geen aandacht kreeg van beleidsmakers.

Minister Ferdinand Welzijn, die het startsein gaf, heeft aangegeven dat HI&T zich de afgelopen periode heeft ingezet om de lokale productie te versterken. De bewindsman zegt daarom blij te zijn, dat het Ministerie samen met SWRS bovengenoemd initiatief heeft genomen om een aanvang te maken met de inputproductie ten behoeve van de pluimveesector. Zo kunnen deviezen bespaard worden en mensen hier aan het werk worden geholpen.

De minister feliciteerde de boeren met deze stap en gaf aan samen met de Stichting het proces te zullen afleggen om deze sector tot bloei te brengen.(GFC)