Startsein herstelwerkzaamheden infrastructuur te Uitkijkpolder

GFC NIEUWSREDACTIE- Vandaag werd in aanwezigheid van de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, het DNA-lid Rajendre Debie en de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, het startsein gegeven voor een algehele herstel van een twaalftal bruggen en wegen in Uitkijkpolder, Saramacca.
Uitkijkpolder heeft een geïrrigeerd areaal van 1,200 ha verdeeld in landbouw percelen van 6 ha waar uitsluitend aan groenten en fruitteelt wordt gedaan voor de lokale markt en export.
Het district beschikt over enorm veel vruchtbare landbouwgronden, welke uitermate geschikt is voor de groente-, aardvruchten- en fruitsector en Uitkijkpolder is een deel ervan.
Vermeldenswaard is dat 45% groenten en fruit uit het district afkomstig is. Het district Saramacca is de groente en fruit schuur van Suriname.
Door verwaarlozing en achterstallig onderhoud van de infrastructuur ondervinden de boeren enorm veel last om hun producten te vervoeren, welke dan ook tot gevolg heeft dat velen de landbouw de rug hebben toegekeerd.
Het ministerie van LVV is daarom bezig met de beperkte middelen zoveel als mogelijk productie stimulerende maatregelen te treffen. De werkzaamheden worden gezamenlijk uitgevoerd door Surzwam, een werkarm van het ministerie van LVV, en de Civil Technische dienst (CT) van het commissariaat van Saramacca.
In andere ressorten van het district worden thans diverse rehabilitatie werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van de natte infrastructuur door het ministerie LVV/Surzwam in samenwerking met het commissariaat van Saramacca.
Genoemd kunnen worden:
– Herstel van afkalving bij Sluis te Von Freyburg (Bombaysluis), welke voltooid zijn
– Opschonen van lozingen te Maho, reeds gebeurd
– Afkaving en verzakking te West Calcutta
– Afkaving en verzakking bij Gorechtkreek
– Afkalving en verzaking te Kanchenkreek
Het commissariaat zal waar nodig inkomen met technische mankracht om de werkzaamheden vlotter te laten verlopen.

Overige berichten