Startsein gegeven voor rehabilitatie wegen in Paramaribo

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname wil middels duurzaam beleid landelijk zowel asfalt- als zandwegen aanpakken.

Voor 2023 en de komende jaren worden er volgens minister Riad Nurmohamed pakketten samengesteld van wegen, die aanpak behoeven.

De bewindsman heeft vandaag alvast het startsein gegeven voor de rehabilitatie van wegen in Paramaribo. Dit gebeurde aan de Lalla Rookhweg, waar het aannemingsbedrijf Baitali Group als sinds enkele dagen onder toezicht van de Wegenautoriteit (WA) bezig is met herstelwerkzaamheden.

Nurmohamed praat van een rehabilitatieprogramma, dat professioneel door de WA is voorbereid.

De bewindsman merkt op dat heel wat wegen verwaarloosd zijn en hierom in de afgelopen jaren veel klachten vanuit de samenleving zijn ontvangen.

De klachten worden volgens hem ook minder naarmate er wordt aangepakt en materiaal ingezet, waarmee verschillende buurten worden geholpen.

De OW-minister noemt het onderhouden c.q. rehabiliteren van zandwegen een grote uitdaging. Hij kondigt de aanschaf van materieel aan en belooft zichtbare veranderingen.

OOK INTERESSANT
Heldhaftige redding van man op Wijdenboschbrug

“Er komt duurzaam beleid. De regering heeft besloten om heel spoedig extra middelen vrij te maken voor het ministerie van Openbare Werken voor de zandwegen”, aldus Nurmohamed.

Hij voegt eraan toe dat er op dit stuk momenteel een voorstel wordt voorbereid voor de regering en het parlement.

Er is volgens de bewindsman nu wat rust voor wat betreft de aanpak van de asfaltwegen. Het ministerie heeft vanaf maandag intensief, en in verschillende buurten, lapwerk verricht.

Nurmohamed zegt dat er soms lapwerk gedaan moet worden, maar daartegenover staan er dan weer professioneel werk en grote duurzame projecten.

De laatste zijn volgens hem vanaf 2020 opgestart. Genoemd worden de weg naar Ricanaumofo (Moengo, Marowijne), de weg naar Nickerie en de Pandit Tilakdharieweg (Commewijne).

Het gaat volgens de bewindsman om infrastructuur die cruciaal is voor transport, toerisme en productie. De werkzaamheden aan deze wegen worden binnenkort afgerond. Er wordt, aldus minister Nurmohamed, aan elk district aandacht besteed. Hij voegt ook Saramacca en Wanica aan het rijtje toe.

OOK INTERESSANT
Heel opmerkelijk dat president Santokhi oproept tot actie voor Haïti, terwijl Suriname kampt met binnenlandse uitdagingen

De bewindsman toont zich ingenomen dat er middelen worden vrijgemaakt voor zulke projecten. Hij zegt dat er voor 2023, 2024 en 2025 elk een pakket van wegen die aanpak behoeven, wordt opgemaakt. “Wat we niet kunnen doen, is heel Suriname in 2023 helpen, want dat kan niet”, aldus de OW-minister.

De aanpak geschiedt middels duurzaam beleid en gebruikmakend van innovatie technologie. “Ik vraag alle buurten geduld. Als we kiezen voor dit duurzaam beleid, dan krijgt elke buurt en ressort zijn kans.”

Tot de rij der sprekers behoorden ook WA-directeur Shoenandadevi Gopalrai, districtscommissaris Paramaribo-Noordoost Ricardo Bhola, districtssecretaris Paramaribo-Zuidwest Marlon Felter, parlementariër Cedric van Samson en een vertegenwoordiger van de Baitali Group.