fbpx

Startsein aanleg damwanden Guarani- en Amazonestraat ressort Munder

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken is inmiddels officieel gestart met het aanbrengen van stalen damwanden aan de Guarani- en Amazonestraat in het ressort Munder.

President Chandrikapersad Santokhi gaf vrijdag het startsein van het langverwachte project. Het staatshoofd werd bij dit heugelijke feit vergezeld door OW-minister Riad Nurmohamed, DNA-voorzitter Marinus Bee en de districtscommissarissen Ricardo Bhola en Fulgence Javinde van Paramaribo Noord-Oost en Zuid-West en andere aanwezigen.

Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost sprak van een flinke ontwikkeling in het ressort Munder door de vele investeringen van de private sector. Deze eenrichtingswegen zijn van eminent belang, omdat die zich verbinden met de Ringweg. De stalen damwanden zullen er zorg voor dragen dat verzakkingen en versmalling van de wegen worden voorkomen.

Shailesh Ramdin die de buurtbewoners vertegenwoordigde, zei dat de ressortraadsleden van Munder regelmatig geconfronteerd zijn met klachten over infrastructurele problemen in het gebied. Derhalve is hij bijzonder ingenomen met het initiatief van de regering.

Mahinder Jogi, voorzitter vaste commissie Openbare Werken in De Nationale Assemblee (DNA), gaf te kennen erg trots te zijn op de president. “Hij durft stappen voorwaarts te zetten om de staatshuishouding draaiende te houden” zei Jogi.

Simri Ramawadhdoebe die namens het uitvoeringsbedrijf NUB het woord voerde, gaf heel verheugd aan dat dit ontwateringsproject wordt uitgevoerd volgens het Design-build en Finance-build principe. Met dit project wordt beoogd een grote berging van hemel- en afvoerwater, maar ook verbetering van de verkeersveiligheid.

DNA-voorzitter Bee stemde zich vreugdevol om aan de wieg te staan van deze ontwikkeling, omdat de Ringweg een voorname rol vervult voor wat betreft de ontsluiting van Paramaribo-Noord. “Minister, we zien heel graag nog vele van deze kleine, maar significante projecten tegemoet. Blijft u op uw goede ingeslagen pad, uw ministerie is heel actief” aldus de parlementsvoorzitter.

BEKIJK OOK
Universiteit melkt Surinaamse studenten uit om te kunnen overleven

Minister Riad Nurmohamed beklemtoonde dat 2021 het jaar wordt van verkeersveiligheid en ontwatering. Ontwatering is een van de grootste problemen landelijk. Echter krijgen zowel primaire als secundaire kanalen een onderhoudsbeurt. Hij vroeg de buurtbewoners om wat geduld te betrachten en rekening te houden met geluiden die zullen ontstaan tijdens de werkzaamheden.

Er zullen zich ook momenten voordoen van opstoppingen op de wegen. Na de oplevering van het project zullen verkeersovertreders hard worden aangepakt. Er zijn reeds afspraken gemaakt met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie die erop zal toezien dat controlemechanismen worden ingezet om verkeersovertreders zwaar te beboeten.

President Chandrikapersad Santokhi was erg onder de indruk en gaf aan tijdens de verkiezingscampagne ook in dit gebied te hebben gelopen. Dit project is onderdeel van de totale strategie. Bij deze wordt gekeken naar de leefbaarheid van de samenleving die op een duurzame wijze aan verbetering toe is.

De president stelde dat wij niet alleen op macro-economisch, maar ook op microniveau moeten gaan voor herstel en wederopbouw. De eerste burger van het land drukte de plaatselijke bewoners op het hart om meer fatsoen aan de dag te leggen, de verkeersveiligheid op te voeren en alle projecten van de overheid te blijven ondersteunen om de leefbaarheid te verhogen in ons land.