fbpx

Start tweede fase digitaliseringsproces RGB

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond-en Bosbeheer (RGB) is van start gegaan met de tweede fase van het digitaliseringsproces van grondaanvragen.

Het project is begonnen op initiatief van het e-Government Suriname programma. “Met dit traject tracht het ministerie de verdere stappen te zetten voor het vergroten van volledige transparantie van de dienst”, zegt minister Lekhram Soerdjan.

Volgens minister Soerdjan is de gedachtegang van het digitalisatieproces op RGB dat elke burger recht heeft op een stukje grond. Deze in de praktijk te concretiseren en wel op een manier, waarop de burger geen problemen meer ondervindt, zoals te lang wachten, dubbele uitgiften en alle andere problemen die gepaard gaan met het gronduitgiftebeleid.

“Het proces van digitaliseren garandeert de burger meer zekerheid. Het streven is om de achterstand die nu bestaat ook middels digitalisering, overzichtelijk te maken, zodat het proces van afhandeling vlotter kan verlopen”, benadrukt de bewindsman. Sociaal, maatschappelijk en economisch bekeken moet dat voor een verbetering zorgen van de dienst.

BEKIJK OOK
Positieve denguegevallen het meest in Paramaribo-Noord en Kwatta

De eerste fase van het digitaliseringstraject begon in 2018. Alle nieuwe aanvragen worden digitaal geregistreerd en alle onderlinge documenten gescand. Het dossier wordt direct elektronisch opgebouwd en het LAD-strookje wordt uitgeprint vanuit het systeem.

Bij de 2e fase zijn de afdelingen Grondregistratie, Grondinspectie en de secretariaten gedigitaliseerd. Ook is gewerkt aan een netwerk, waarbij alle facetten binnen het ministerie een overzicht hebben van de ingekomen, lopende en afgehandelde aanvragen.

Bij de volgende fase zal gewerkt worden aan de digitalisatie van de opleggerskaarten en het register.

Er is ook gedacht om een mogelijkheid te creëren voor de burgers, zodat zij de status van hun aanvraag digitaal kunnen bekijken. Dit zal in samenwerking met e-Government geschieden.