Start project Lobi Grani Libi

GFC NIEUWS- Op 22 januari vindt de start plaats van het UTSN-project Lobi Grani Libi.
Met het project Lobi Grani Libi wordt de samenleving oproepen om onze seniorenburgers actief te houden.
“Vaak zien wij dat onze ouderen, die heel actief waren in hun werkzame leven, naarmate ze ouder worden snel inactief worden. Ook in de bejaarden- en verzorgingstehuizen speelt dit probleem. Door de inactiviteit versnelt het ouderdomsproces en neemt hun zelfredzaamheid af waardoor de ouderen te veel afhankelijk worden van de zorg. Dit leidt tot een verzwaring van de zorg maar zorgt ook voor lichamelijk en geestelijk ongemak bij de ouderen,” wordt aangevoerd in een persbericht.
Daarom heeft een aantal zorgpartners zich gebundeld om te komen tot een dagbestedingsprogramma dat seniorenburgers dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving geeft.
Met eenvoudige activiteiten als samen zingen of een spel spelen kunnen snel belangrijke verbeteringen in het welzijn van onze seniorenburgers worden gerealiseerd.
Door Lobi Grani Libi wil Bejaardencentrum Majella samen met haar partners Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) uit Nederland en Saga Interproject Suriname een structurele verandering bewerkstelligen.
Dit doen zij niet alleen, maar samen met de zorgpartners Huize Prinses Margriet, Stichting Kibri Mi Dag (dagopvang ouderzorg), Stichting De Mantel (dagopvang ouderzorg) en Stichting Bejaardentehuis Fatima Oord.
De kracht van dit project is dus ook de brede betrokkenheid van de zorgpartners zodat zoveel mogelijk seniorenburgers bereikt worden.

Overige berichten