Start project “Krin wan djari gi ding owru wan die no man”

Het ressortraadslid van Totness, Mildred Masé, is deze week van start gegaan met het project “Krin wan djari gi ding owru wan die no man”.

Zij heeft zelf het initiatief genomen om met eigen middelen terreinen van hulpbehoevenden schoon te maken. Masé zegt dat het haar taak is als ressortraadslid om op een liefdevolle manier haar bijdrage te leveren aan de Coroniaanse gemeenschap.

Op deze dag heeft zij het terrein van Huize Lunor schoon gemaakt met vrijwilligers. Dit terrein verkeerde in een zeer slechte staat. Het ligt in haar bedoeling om wekelijks een erf van een hulpbehoevende schoon te maken.

Nino Rozenblad, zorgmanager van huize Lunor en de bewoners van dit tehuis, zijn heel blij met deze daad, meldt BIC Coronie.

Overige berichten