fbpx

Start inspectie vaartuigen en vistuigen voor vergunning 2020

GFC NIEUWS- Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunning voor het jaar 2020.

De eerste groep vaartuigen op de lijst zijn die van de Binnenwaterenvisserij (BV).

Onder leiding van Parveen Amritpersad, Hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie, wordt dagelijks volgens een vastgesteld schema tot en met 17 oktober inspecties uitgevoerd in Paramaribo, Wanica en Commewijne.

Opgemerkt dient te worden dat deze jaarlijkse inspectie anders dan normaal wordt uitgevoerd. De vergunninghouder dient op een door het onder directoraat visserij vastgesteld datum alle onder zijn beheer zijnde vissersvaartuigen per visserijcategorie compleet met vistuig aan te bieden voor inspecties. Hiervan zijn de vergunninghouders ruim van tevoren, schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld.

Deze manier van inspecteren is op voorstel en in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid. Zij hebben het schema ook gedeeld met hun leden en hun op het hart gedrukt hieraan gevolg te geven.

Dezelfde werkwijze zal ook gehanteerd worden bij de overige visserij categorieën. Er wordt o.a. geïnspecteerd op de lengte van de boot, de maaswijdte van de visnetten en als de naam en registratienummer van de vaartuigen op de juiste wijze zijn aangebracht aan het vaartuig. Voor de bv-vergunninghouders geldt dat zij in de rivieren en in de riviermonden mogen vissen tot een door het onder directoraat visserij vastgesteld afgebakend gebied.

BEKIJK OOK
Drugsverkoper die buurt onveilig maakt in de kraag gevat

Helaas was op de eerste dag van de inspectie de opkomst van de vergunninghouders/ booteigenaren niet naar verwachting.

Amritpersad zal dit bespreken met minister Rabin Parmessar en zal in overleg met de vertegenwoordigers nagegaan worden welke gepaste maatregelen er getroffen zullen worden. Eveneens zijn er tijdens de inspectiewerkzaamheden zaken geconstateerd, die op tafel gelegd zal worden.

De inspectie voor de vergunning voor het jaar 2020 is vroeg begonnen dit jaar. Dit in opdracht van de minister om zodoende de ordening van de visserijsector scherper en vlotter te laten verlopen.

Het is meer regel dan uitzondering dat de visvergunningen laat worden verstrekt aan de vergunninghouders; hierin wil de bewindsman verbetering brengen.