Start goedgekeurd Surinaams projectvoorstel in Compete Caribbean Competitie

Surinaamse bedrijven hebben met vijf projectvoorstellen de finale van de competitie van de Caribbean Partnership Facility (CCPF) 2018 bereikt. Compete Caribbean heeft competities georganiseerd in twee categorien, te weten Productiviteit en innovatie in bedrijven in de private sector’ en ‘Verbetering van het bedrijfs- en innovatieklimaat’.

Suriname heeft in beide categorieën deelgenomen. In de eerste categorie hebben eenennegentig bedrijven uit het Caraïbisch Gebied deelgenomen.

Op vrijdag 19 januari zullen acht finalisten in de eerste categorie tijdens een LIVE PITCH strijden voor een winnende plaats. In deze finale doen twee groepen Surinaamse bedrijven mee met de initiatieven: Suriname High Value Natural Products, (ingediend door een cluster van zeven bedrijven) en Promotion & Enhancement of the North Commewijne Tourism Destination (een cluster van meer dan 15 bedrijven).

In de andere categorie zijn drie Surinaamse voorstellen al positef beoordeeld, te weten:
-Roadmap Improving Doing Business Indicators in Suriname, -Solve business climate and innovation bottlenecks and propose and implement solutions, in fisheries, poultry, hotels and packaging in Suriname en het voorstel, -Reduce the obstacles to registering property in Suriname.

Het proejctvoorstel “Solve business climate and innovation bottlenecks and propose and implement solutions, in fisheries, poultry, hotels and packaging in Suriname” is inmiddels in aanmerking gekomen voor een financiering van de verdere ontwikkeling en opstelling van het projectdossier ten behoeve van de uitvoering van het projectvoorstel.

Thans is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van het project voor verbetering van het ondernemingsklimaat in specifiek de visverwerkings-, pluimvee- en hotelindustrie ter stimulering van innovatieve groei en ontwikkeling in desbetreffende waardeketens.

Via het Compete Caribbean Partnership Facillity ( CCPF) is mevrouw Indera Sagewan- Alli aangetrokken om technische assitentie te verlenen. Zij heeft o.a. ervaring met clusterontwikkeling, value adding en waardeketens en private sector competiveness.

In de periode 15-19 januari zal zij helpen met het ontwikkelen van het project met name het helpen formuleren van knelpunten en voorstellen voor oplossingen in de waardeketens van visverwerkings-, pluimvee- en hotelindustrie, en zal bijzondere aandacht besteden aan jongeren en vrouwen, sociale inclusiviteit en impact op het milieu. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden zal ze stakeholders in de publieke en private sector ontmoeten.

Op 15 januari heeft een missie bestaande uit Cesare Falconi en Raijant Gangadin van het IDB kantoor in Suriname, Indera Sagewan-Alli en Valarie Pilgrim van CCPF, samen met vertegenwoordigers van HI&T een overleg met minister Ferdinand Welzijn gehad.

De meeting betrof de officiële start van de verdere ontwikkeling en opstelling van het projectdossier ten behoeve van de uitvoering van het projectvoorstel “Solve business climate and innovation bottlenecks and propose and implement solutions, in fisheries, poultry, hotels and packaging in Suriname”.(GFC)

Overige berichten