Start Campagne: Seksueel Molest tegengaan en vrouwen in sport belichten

Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) heeft vandaag een campagne gestart om seksueel molest in de sport tegen te gaan en vrouwen in de sport te belichten.

Hiermee is een aanvang gemaakt om enerzijds seksueel molest in de sportwereld bespreekbaar te maken en de participatie van vrouwen in de sport te bevorderen.

Dit initiatief komt van het ‘Commissariaat Gender en Sport van het Surinaams Olympisch Comité’. Seksueel molest behoeft een gezamenlijke aanpak van alle actoren omdat het een serieus probleem.

First lady Ingrid Bouterse-Waldring gaf tijdens haar toespraak aan dat seksueel molest een wereldwijd probleem is.

“Het komt voor in de huiselijke sfeer, op de werkvloer, op school, maar ook in de sportwereld. Wij staan er niet bij stil hoe slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik hieronder te lijden hebben, vanwege het feit dat de lichamelijke en geestelijke integriteit is aangetast. De gevolgen voor het slachtoffer zijn niet te overzien en duren een mensenleven. Wij moeten goed beseffen dat dit niet alleen invloed heeft op het individu als slachtoffer, maar ook op de totale samenleving. Elkeen van ons heeft de verantwoordelijkheid om op te treden en te werken aan de aanpak van dit probleem, aldus de presidentsvrouwe.

Verder voerde Bouterse-Waldring aan dat de sportwereld op dit gebied zelf ook een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. “Sportorganisaties willen de sporters, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving bieden. Dit geldt eveneens voor de ouders en verzorgers die hun kinderen bij een vereniging laten sporten. Als wij in Suriname een veilige sportwereld willen waarin mannen en vrouwen evenveel kansen hebben moeten wij als sportorganisaties, als ouders en verzorgers, de overheid, niet gouvernementele organisaties, bedrijven, media en vooral mannen en vrouwen gaan leren om samen te werken”.