Start baggeren Surinamerivier

GFC NIEUWS- Vandaag wordt het startsein gegeven van een grootscheeps project dat van eminent belang is voor de handel van en naar het land. Het gaat in deze om het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier.
Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie zegt dat de werkzaamheden aanvangen op 2 maart. “De vaargeul voldoet al enkele jaren niet aan de diepte die vereist is om grote schepen binnen te halen en de goederen die daarmee gepaard gaan.”
De minister zegt dat dit project van eminent belang is, gelet op het sociaal-, maatschappelijk- en economisch effect. “Wij verwachten dat we de rederijen, handelaren en andere stakeholders de mogelijkheid bieden om de goederen binnen te brengen. Ook voor de export is het van eminent belang. Zeker ook voor Staatsolie zal dit project een meerwaarde hebben voor de export van olie. Ook andere producten die exporteert worden. Elke burger in Suriname zal er baat bij hebben.”
De werkzaamheden zullen over een periode van een jaar worden uitgevoerd. De vaargeul zal niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte worden uitgediept.
Aan dit project is er een onderhoudsperiode van 5 jaar gekoppeld. In deze periode zal ervoor gezorgd worden dat de vaargeul begaanbaar wordt gehouden.

Overige berichten