“Stap voor stap visserijsector duurzaam ordenen”

GFC NIEUWS- “Stap voor stap, gaan wij samen de visserijsector duurzaam ordenen”, zegt minister Rabin Parmessar.
De minister heeft zijn eerste werkbezoek voor het jaar 2020 afgelegd aan het onderdirectoraat Visserij (ODVIS), één van de werkarmen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) valt.
Na zijn nieuwjaarswensen te hebben uitgesproken, heeft de minister het belang van het onderdirectoraat voor de visserijsector en Suriname benadrukt.
De bewindsman gaf tijdens dit bezoek een update van de werkzaamheden van de afgelopen periode van het ministerie, hierbij werd hij bijgestaan door zijn staf. Eén van de problemen is het tekort aan mankracht.
Momenteel zijn er 70 personeelsleden, inclusief personeelsleden in Nickerie en Coronie. Vanwege dit tekort zijn enkele personeelsleden aangetrokken ter versterking.
De inspectiewerkzaamheden in verband met de verlenging van de vaar- en vistuigen voor de verlenging van visvergunning voor het jaar 2020 heeft reeds plaats gevonden in het laatste kwartaal van 2019. Dit is een mijlpaal voor het ministerie van LVV.
Tijdens het werkbezoek is er ook gesproken over het nadeel van overbevissing voor het land, het belang van samenwerking, effectief en efficiënt werken en de eigen bijdrage/inzet van eenieder. Dit zijn allemaal factoren om het beleid van het ministerie te kunnen realiseren.
De bewindsman doet een beroep aan het personeel om zich in te zetten voor Suriname door meer initiatieven te nemen en met ideeën te komen hoe het beleid van het ministerie gestalte te helpen geven, met name in de visserijsector. De aquacultuur in Suriname heeft veel potentie. ‘Huiswerk voor u om deze sub-sector duurzaam te ontwikkelen’.
Het personeel is tijdens het werkbezoek ook in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, waar zij dan ook gebruik van hebben gemaakt.

Overige berichten