fbpx

Standard and Poor’s stellen Suriname’s vooruitzichten positief bij

Het hoogste orgaan van het ratings instituut Standard and Poor’s (S&P’s), het Beoordelingscomité, heeft vorige week besloten de vooruitzichten voor Suriname te herzien van negatief naar stabiel aan het einde van de economische contractie. S&P’s heeft ondertussen de regering hiervan op de hoogte gesteld.

Het comité gaf aan dat met de stabilisatie van de goudprijzen en nieuwe mijnbouwproductie, Suriname een terugkeer naar economische groei doormaakt, waardoor de druk op de externe financiën en wisselkoersen vermindert, de fiscale resultaten verbeteren en de netto overheidsschuld afneemt. De verbeterde vooruitzichten worden gewaardeerd met ‘stabiel’ en niet langer ‘negatief’.

Tegelijkertijd blijft de basisscore voor de lange termijn soevereine kredietwaardigheid op ‘B’. De score van ‘B’ blijft ook overeind voor de korte termijn schulduitgifte, de senior unsecured debt van US$ 550 miljoen, en de vreemde valuta overmakingen en – inwisselingsrisico’s.

Het beoordelingscomité deelde de verwachtingen van het analistenteam dat in de komende 12 tot 24 maanden de reële BBP-groei positief zal blijven, overschotten op de lopende rekening zullen resulteren in groeiende deviezenreserves, de overheidstekorten zullen blijven dalen, de inflatie zal afnemen en de netto overheidsschuld met proporties zal aannemen.

Het ratingsbureau zegt veel waarde te hechten aan de invoering van de BTW en overige, complementerende inkomstenverhogende maatregelen, terwijl de strenge bewaking van overheidsuitgaven voortgezet moet worden. Dit alles om fiscale stabiliteit te waarborgen, ook in tijden dat het minder goed zou gaan met de inkomsten uit de mijnbouw.

Blijft het overheidsprogramma op rails, dan zou Suriname zelfs voor een opwaardering in aanmerking kunnen komen, geeft S&P’s aan. Zij wijzen daarom ook op het down-side risico indien de uitvoering zou achterlopen en vooral in het geval dat de mijnbouwinkomsten opnieuw zouden gaan fluctueren, hetgeen op zich een neerwaarts risico inhoudt.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die momenteel in Tunesië is voor de jaarvergadering van de Islamic Development Bank, zegt blij te zijn met de positieve beoordeling. Hij geeft aan dat de erkenning over de opgaande economische trend, zoals de groei in de mijnbouwindustrie, maar ook de erkenning voor de positieve effecten van de genomen macro-economische en fiscale beleidsstappen terecht zijn.

Hoefdraad meent ook dat het rapport realistisch is over structurele belemmeringen die opgeheven moeten worden, zoals geringe uitvoeringscapaciteit en economische eenzijdigheid.

De minister wijst op de gunstige track-record die Suriname heeft om buitenlandse investeringen aan te trekken en ruimte te geven. In een kleine open economie zijn investeringen in de productie, industrie en infrastructuur, en in het menselijk kapitaal dringend nodig. “We moeten ombuigen naar een gediversifieerde economie en het sociaaleconomisch en stabilisatiebeleid erop afstemmen. Een gunstige beoordeling van S&P’s is ook beter voor de onderhandelingspositie en dit zal de Minister benutten tijdens zijn komende meetings met investeerders, crediteuren en donoren”, aldus Hoefdraad.(GFC)

Naar meer berichten...