Standaardisering centraal bij SNTA

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat standaardisering van het technisch- en beroepsonderwijs centraal staat bij de Suriname National Training Athority (SNTA).

“Wanneer iemand hier gecertificeerd is, moet diegene overal in de Caricom de gewenste kwaliteit en prestaties leveren”, aldus de minister tijdens de behandeling van de wet Suriname National Training Authority.

Het op elkaar afstemmen van arbeidsmarkten van de verschillende Caricom-landen staat hoog op de agenda van de leiders van de regio. SNTA zal erop moeten toezien dat ook Suriname op het gewenst niveau komt. De kwaliteit van onze opleidingen zal dus op hetzelfde niveau als de rest van de regio afgestemd moeten zijn.

Vorig jaar zijn meer dan vijfhonderd personen getraind voor de bemensing van SNTA. Het betreft 148 personen die getraind zijn in onder andere auditen, managen en kwaliteitsgarantie.

Voor het gekwalificeerd beroepsonderwijs zijn 207 personen getraind. 153 personen hebben de training in technisch gespecialiseerd onderwijs gevolgd.

Er is in de voorbereiding afstemming geweest, waarbij is vastgesteld welke randvoorwaarden nodig zijn in de specifieke regio’s om het technisch- en beroepsonderwijs te ontwikkelen. De studierichtingen zijn afgestemd op basis van de behoeftes vervat in de districtsplannen.

De minister geeft aan dat het in het streven ligt om het technisch- en beroepsonderwijs dichterbij het basisonderwijs te brengen. Deze strategie is bedoeld om mogelijke vroege schoolverlaters in een vroeg stadium op te vangen.

Vanaf de vijfde klas zullen jongeren spelenderwijs in aanraking komen met technisch- en beroepsonderwijs.

Overige berichten