Standaard voor vuilophaal en -verwerking

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft als verantwoordelijke voor standaarden in Suriname met trots de Nationale Standaard “Standaard voor vuilophaal en -verwerking Deel 1: Collectie van Huishoudelijk, Medisch, Industrieel, Gescheiden en Grof Afval” afgekondigd op 23 januari.

Aan deze standaard hebben verschillende stakeholders uit de sector gewerkt.

Voor de ontwikkeling van deze standaard is er gebruik gemaakt van zowel nationale, regionale als internationale referentie materiaal, die tevens als basis hebben gediend voor de standaard.

Deze standaard is van toepassing op alle afvalproducerende, – collecterende en – verwerkende bedrijven/instituten/organisaties in Suriname en bevat tevens minimale specifieke eisen voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van mens en dier, evenals het behoud van de kwaliteit van het milieu.

Het is tevens de bedoeling dat deze Technische Commissie zich verder zal wijden aan de ontwikkeling van de Standaard voor vuilophaal en -verwerking Deel 2: Verwerking van Huishoudelijk, Medisch, Industrieel, Gescheiden en Grof Afval.

Na de vaststelling van deze standaard als Nationale Standaard, zal de commissie die belast is met de ontwikkeling, een verzoek indienen voor het verplicht stellen van deze standaard middels het verheffen van de standaard tot een Technisch Voorschrift (TV).

Dit voorstel zal doorgeleid worden naar het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme.

Overige berichten