Stakeholdersmeeting vanwege voortzetting REBYC-11 LAC-project

In het kader van de voortzetting van het project REBYC-11 LAC is donderdag een stakeholdersmeeting georganiseerd.

Dit project gaat over het duurzaam beheer van trawler bijvangsten in Suriname.

Tijdens de bijeenkomst is een overzicht gegeven van afgeronde, gaande en geplande activiteiten.

Tevens zijn enkele voorstellen gedaan waaronder het voorstel van werkwijze ten aanzien van update van het visserij management plan.