Stagiaires speciaalonderwijs gedenken afdeling Oncologie ’s lands Hospitaal

GFC NIEUWS- Pupillen in het laatste jaar van het speciaalonderwijs bij de Ilse Labadie stichting en op Flora die stage lopen bij ‘s Lands Hospitaal, naderen het einde van hun praktische leerperiode.

Gedurende de afgelopen dagen zijn ze te werk gesteld op verschillende afdelingen die te maken hebben met de richting waarin ze worden opgeleid. Het gaat om de Keuken, Wasserij, Linnenkamer, Stikkamer en Algemene Zaken, onder andere Schoonmaak en Interieurverzorging.

De pupillen zijn kundig in hun talentuitoefening. Je merkt dat gewoon op wanneer ze bezig zijn uit vrije hand te tekenen of stikken op de naaimachine. Ze hebben zich volledig ingezet om ervaring op te doen en dat het ze vlot afgaat, is op te merken uit het feit dat ze donderdag een deel van hun eindproducten hebben overhandigd aan de afdeling Oncologie,meldt het ziekenhuis in een bericht.

De afdeling wordt geleid door zuster Marjorie Willems, ondersteund door haar collega’s Hellen Noordzee en Alida Kirton.

De afdeling kent een behandelkamer met een capaciteit voor 4 personen die geholpen worden bij het bestrijden van kanker. De inrichting van de kamer is zodanig dat patiënten contact met elkaar hebben, zodat ze elkaar tot steun kunnen dienen door ervaringen te delen. Het gaat om lakens slopen en nekkussentjes.

De verantwoordelijken van de afdeling zijn heel blij met de geste van de stagiaires aangestuurd door de chef van de afdeling Wasserij en Linnenkamer, Diana Pengel en haar team.

De bedoeling is dat de afdeling nog een restant goederen krijgt, voordat de pupillen hun stageperiode aan het eind van de maand beeindigen.

Overige berichten