Staatsolie streeft naar waardetoevoeging samenleving

Staatsolie beseft dat zij niet losstaat van de gemeenschap, maar die moet helpen om zich duurzaam verder te ontwikkelen. Met regelmaat wordt er kritiek geleverd op wat het bedrijf zou hebben nagelaten om terug te geven aan de samenleving.

Veel van die kritiek is echter niet gegrond. Tussen 2011 en 2016 heeft het bedrijf namelijk ruim US$ 12 miljoen teruggegeven aan de gemeenschap. Daarvan is US$ 7 miljoen besteed aan duurzame projecten waarvan de aanvragen bij de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development waren ingediend. In totaal ging het in die periode om gemiddeld US$ 2 miljoen aan sociale investeringen per jaar.

In het nieuwe Corporate Social Investment (CSI) beleid stelt Staatsolie vanaf 2018 jaarlijks steeds 1 procent van haar nettowinst – tot een maximum van US$ 1 miljoen – beschikbaar voor duurzame gemeenschapsprojecten en donaties die nu minder is, door de sterk gedaalde olieprijzen op de wereldmarkt. Die schommelen nu rond US$ 45 per vat. Tussen 2011 en 2016 lagen ze ver boven US$ 100 per vat.

Ondanks de uitdagende economische perspectieven acht Staatsolie het toch belangrijk duurzame projecten uit de gemeenschap te blijven financieren. “Immers, duurzaam ondernemen gaat verder dan alleen de negatieve gevolgen van je activiteiten op mensen in de omgeving en op de natuur zoveel als mogelijk in te perken of te elimineren. Duurzaam ondernemen houdt meer in dan het idee ‘do-no-harm’.

Een duurzame ondernemer bekommert zich natuurlijk om het welzijn van zijn medewerkers, klanten, toeleveranciers en aandeelhouders. Maar daarnaast wil hij ook waarde toevoegen aan de samenleving waarvan hij deel uitmaakt en bijdragen aan haar ontwikkeling. Omdat ik mij als medeburger verantwoordelijk voelt”, zegt Duncan Brunings, Corporate Communication Manager. Tot 2016 werd het grootste deel van de donatiefondsen besteed aan activiteiten in Paramaribo en omstreken.

Met het nieuwe beleid wil het bedrijf zich echter nadrukkelijker concentreren op gemeenschappen die de meeste gevolgen ondervinden van zijn activiteiten. Het uitgangspunt daarbij is dat het om duurzame initiatieven moet gaan en blijvend positieve effecten moet hebben op de (plaatselijke) samenleving. Daarom wordt zestig procent van het budget bestemd voor duurzame initiatieven en ter ondersteuning in de gebieden waar Staatsolie opereert. Het resterende deel is bestemd voor duurzame initiatieven in de rest van het land, die via de Staatsolie Foundation lopen, en voor het inwilligen van traditionele donatieaanvragen.

Staatsolie heeft recentelijk meer structuur gebracht in haar streven duurzaam te ondernemen, door het opstellen van een CSI-beleid dat onderdeel vormt van de Corporate Social Responsibility (CSR) naar de gemeenschap toe.

Duncan hierover: “CSR is een basishouding die nu een sleutelcomponent is van onze bedrijfsstrategie. Wij geloven dat investeren in duurzame sociale ontwikkeling noodzaak is en kiezen ervoor de focus te leggen op capaciteitsversterking, ontwikkeling en groei van de gemeenschappen waarbinnen wij opereren”.

Bovendien is het een goed kader voor het verder uitbouwen van de reputatie van het bedrijf, aangezien de sociale investeringen nadrukkelijk zullen aansluiten op de behoeften van de lokale gemeenschappen. Van de bewoners van Saramacca is de behoefte aan projecten voor een deel bekend.

In 2016 is een reputatie- en behoefteonderzoek uitgevoerd in de Gangaram Pandayweg. Goed drinkwater, elektriciteit en infrastructuur zijn de belangrijkste zaken die de mensen gerealiseerd willen zien. “We zullen verder gaan met het vaststellen van de wensen en behoeften in Saramacca, maar ook van de bewoners van Tout-Lui-Faut, waar onze raffinaderij en warmtekrachtcentrale staan. Er zullen ontmoetingen met hun plaatsvinden. Hiervoor zal een gespecialiseerd bureau worden ingezet op Saramacca”.

CSI en SDG’s Net als vroeger zal Staatsolie ook onder het nieuwe beleid initiatieven ondersteunen gericht op gezondheid, sport, educatie, hulp aan sociaal-zwakkeren, kunst, cultuur, capaciteitsversterking en milieu. Daar is geen verandering in gekomen.

Deze uitgangspunten en het gestructureerde CSI-beleid sluiten naadloos aan op de Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) voor het creëren van een duurzame wereld met gelijke kansen voor een ieder. (Bewerkt uit: Staatsolie Nieuws).

Overige berichten