fbpx

Staatsolie start met exploratieboringen nearshore

Staatsolie is op 1 april gestart met exploratieboringen voor de kust van Suriname.

In de nearshore worden de komende tien maanden vijf tot negen exploratieputten geboord. Met het boren van de eerste put, Marai, is de uitvoeringsfase van het Nearshore Drilling Project gestart.

Afhankelijk van de waterdiepgang en bodemgesteldheid zullen minimaal vijf en maximaal negen exploratieputten worden geboord in de nearshore, het zeegebied tot veertig kilometer uit de kust met waterdieptes tot dertig meter.

Het gebied waar geboord zal worden, strekt zich uit van Commewijne in het oosten tot aan de grens met Guyana in het westen en heeft een totale oppervlakte van 11.250 km2. De locatie en diepte van de putten zijn bepaald na maandenlange zorgvuldige analyse van data.

De voorbereidingen voor het boren van de putten zijn in 2017 en 2018 getroffen. In die periode zijn een sociale- en milieu-effectenstudie uitgevoerd en is een gedetailleerd ontwerp gemaakt van de putten. Ook zijn de drie hoofdcontracten voor het project aanbesteed.

Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van medewerkers te garanderen en om schade aan het milieu te voorkomen. De verschillende belanghebbenden, met name vissers, zijn uitvoerig geïnformeerd over de activiteiten.

OOK INTERESSANT
Driedaagse agrarische beurs vanaf 5 mei in Live Entertainment Center

De afgelopen drie maanden waren vooral gericht op mobilisatie van mens en materieel, waaronder het transport van het West Castor boorplatform vanuit Mexico naar de eerste boorlocatie in Suriname.

Met de uitvoering van het Nearshore Drilling Project wil Staatsolie mogelijke oliereserves in de nearshore identificeren. Deze reserves zijn nodig voor de instandhouding van Staatsolies langetermijnproductie. Echter, een eventuele olie- en/of gasvondst betekent niet dat direct tot productie kan worden overgegaan.

Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden naar de volumes van de reserves en of het economisch verantwoord is om die tot productie te brengen. Indien de uitkomst van de studies positief is en het besluit wordt genomen te investeren, kan het nog zeker vijf jaar duren voordat de eerste olie- of gaswinning plaatsvindt.