“Staatsolie please adopt me”

GFC NIEUWS- Tijdens het bezoek van de directeur Upstream van Staatsolie, Wim Dwarkasing, aan het districtscommissariaat Saramacca donderdag had hij ook een ontmoeting met de kinderen die de vakantie zwemcursus volgen in zwembad “De Pirengs”.

Opmerkelijk was een bord dat geplaatst was op het dak van het zwembad met als opschrift “Staatsolie please adopt me”.

Dwarkasing heeft de kinderen gemotiveerd om hun best te doen, zodat hun droom werkelijkheid wordt.

Hij gaf verder aan dat hij de boodschap bij het binnentreden van het zwembad, waar hij jaren terug zelf heeft gezwommen, duidelijk heeft begrepen.

De directeur heeft de aanwezigen voorgehouden dat hij geen ‘nee’ zegt tegen dit verzoek, maar moet terugkoppelen met het directieteam. “Gezamenlijk met andere actoren kan heel veel bereikt worden”, aldus Dwarkasing.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai van Saramacca zegt dat zijn personeel met man en macht heeft gewerkt door wat aanpassingen te doen aan het zwembad, zodat de zwemcursus van start kon gaan.

Overige berichten