fbpx

Staatsolie, LVV en Kustwacht gaan samenwerken aan veiligheid nearshoregebied

In het kader van het Nearshore Drilling (NSD) project hebben het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Staatsolie Maatschappij Suriname en de Kustwacht Suriname een vervolg onderhoud gehad over de huidige booractiviteiten in de kustwateren.

Partijen zullen in de komende periode samenwerken om het nearshore- of kustgebied vrij te houden van visserijactiviteiten. Ondanks vroegtijdige communicatie met de stakeholders van de visserijsector, worden er toch nog visserijactiviteiten ontplooid wat de veiligheid van alle betrokkenen in gevaar kan brengen.

Het nearshoregebied strekt zich uit voor de kust van Suriname van het oosten naar het westen. Dit is vanaf het district Commewijne tot aan de grens met Guyana, ongeveer veertig kilometer de zee in.

Het NSD-project is op 1 april 2019 gestart met de boring van negen exploratieputten in Suriname. De boringen worden uitgevoerd door de West Castor Rig, een boorplatform van contractor Seadrill Limited.

Rondom het boorplatform is een 500-meter veiligheidszone ingesteld. Deze mag niet worden betreden door onbevoegden. Staatsolie is eerder met de Kustwacht een samenwerking aangegaan voor de beveiliging rondom het boorplatform gedurende het project.

BEKIJK OOK
Tweede gemeenschappelijke masterplan veiligheid Guyana’s een feit

Een emergency response boot met daarop ook bemanningsleden van de Kustwacht zijn 24 uur per dag bij de Rig gestationeerd.

Staatsolie heeft vanaf de tweede helft van 2018 een intensieve communicatie opgestart over de booractiviteiten met alle relevante stakeholders, in het bijzonder de vissersgemeenschappen, die de nearshore ook als werkgebied hebben.

Hun dringende medewerking is gevraagd om niet in de stroming en transportroutes van de bevoorradingsschepen naar de Rig toe, visnetten uit te zetten. Dit ter voorkoming van schade aan visserijuitrusting, mogelijke botsingen tussen vaartuigen of verstrengeling van netten in de propellers van de schepen.

Alle zeevarenden worden tevens via het Bericht Aan Zeevarenden (BAZ) van de Maritieme Autoriteit Suriname regelmatig en tijdig geïnformeerd waar het boorplatform zich bevindt.

De West Castor Rig, bevindt zich nu op de tweede boorlocatie Electric Ray, dit zal ongeveer vier tot zes weken duren alvorens het zich verplaats naar een ander locatie.

De booractiviteiten duren volgens de huidige planning tot het eerste kwartaal van 2020.